.

.

TOTS 21

Operació a l'Hospital de Santa Tecla

Operació a l’Hospital de Santa Tecla

Els dos hospitals de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla (l’Hospital del Vendrell i l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona) van tancar l’any 2014 amb una reducció de les seves llistes d’espera quirúrgiques (LEQ) de més d’un 24%, segons explica la direcció en un comunicat. Durant l’any passat, la major activitat a les sales d’operacions d’ambdós centres va repercutir en una major resolució de casos al Tarragonès i al Baix Penedès dins del paquet d’intervencions quirúrgiques garantides pel Servei Català de la Salut. El nombre total de pacients en espera de ser operats a data 31 de desembre de 2014 a ambdós hospitals es va situar en 1.071 persones, molt per sota de les 1.410 amb què es va tancar l’any 2013.

El còmput global de l’activitat quirúrgica dels dos centres hospitalaris de la Xarxa de Santa Tecla aporta una reducció de 339 persones a l’espera de ser operades durant l’any 2014, passant dels 1.410 de finals de 2013 als 1.071 de finals de l’any 2014. L’evolució de les llistes d’espera quirúrgiques és especialment positiva al centre de la capital del Baix Penedès, on durant l’any 2014 es va assolir una reducció de més del 32%, passant dels 495 pacients (desembre de 2013) a 334 (desembre de 2014). A l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona la reducció de pacients en espera de ser intervinguts se situa prop del 20%, i passa de 915 pacients (a finals de 2013) a només 737 (finals de 2014).

Pel que fa al temps d’espera mitjà per ser intervingut en qualsevol de les 14 intervencions quirúrgiques garantides pel Servei Català de Salut (cataractes, varices, hèrnies, colecistectomia, artroscòpies, prostatectomia, canal carpià, amígdales, pròtesi de maluc i de genoll, histerectomia, galindons i quist pilonidal) els dos centres presenten uns resultats globals per sota dels 4 mesos (3,85 mesos per ser exactes). En el cas del centre del Vendrell, el temps mitjà d’espera és de 3,30 mesos per a qualsevol de les 14 intervencions garantides pel Servei Català de la Salut. A l’Hospital de Santa Tecla el temps d’espera mitjà dins d’aquest paquet de processos garantits se situa en uns raonables 4,4 mesos.

A l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona, a 31 de desembre de 2014, només tres dels 737 pacients en espera (1 pròtesi de maluc, 1 cas d’amígdales i 1 artroscòpia) superaven els sis mesos a la llista. De fet, a inicis d’any 2015 el 74% dels pacients en llista d’espera als dos centres de la Xarxa de Santa Tecla (795 persones d’un total de 1.071) feia com a màxim tres mesos que estaven pendents d’intervenció.

El doctor Xavier Oliach, director de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, assenyala la implicació del personal sanitari del centre en la millora de les llistes d’espera quirúrgiques. Oliach assegura que “des de l’Hospital de Santa Tecla fa molts anys que treballem per tal de poder donar als nostres pacients una resposta raonable pel que fa als temps de demora per a la intervenció quirúrgica. La feina l’hem centrat a modernitzar els sistemes d’informació, l’ambulatorització dels processos quirúrgics que en poden ser susceptibles, l’agilitat en la gestió dels nostres dispositius quirúrgics, i especialment la flexibilitat i implicació del conjunt dels professionals”.