TOTS 21

Ahir (dijous 12 dejuny) va tenir lloc una assemblea telemàtica dels Comuns per debatre quins han de ser els objectius polítics prioritaris en la nova realitat post-COVID a la qual ens enfrontem i que sens dubte estarà marcat per una crisi social i econòmica a la qual les administracions hauran de donar resposta. En aquest sentit, es van fixar algunes prioritats com:

– L’impuls d’un parc d’habitatges socials a la ciutat que permeti disposar d’habitatges a un preu de lloguer assequible per les persones amb menys recursos i facilitar l’emancipació dels joves.

– L’impuls de polítiques de rehabilitació que facin accessibles i eficients energèticament els edificis més antics que permetin recuperar urbanísticament els espais més envellits de la ciutat

– La necessitat d’incrementar polítiques en benefici de la Gent Gran des de l’accessibilitat i la mobilitat fins al suport a la llar

– La proposta d’aprofitar l’oportunitat dels fons que l’estat distribuirà a les Comunitats Autònomes per captar recursos per a la ciutat amb projectes com l’activació de l’edifici de l’antiga Tabacalera on es proposa que l’Ajuntament cedeixi part de l’espai per a la construcció d’una residència de persones grans amb fons i gestió pública a càrrec de la Generalitat.

– La creació d’ocupació mitjançant plans d’ocupació promoguts per l’Ajuntament i amb l’objectiu de millorar l’espai públic de la ciutat i realitzar obres de rehabilitació.

Es van presentar també altres propostes sobre la sortida mediambiental a la crisi en l’àmbit de ciutat, la creació de cooperatives d’habitatge o la regulació de pisos turístics.