TOTS 21

Imatge del col.legi Turó, situat en terme de Constantí. Foto: Turó

Els col.legis Turó i Aura, situats a Constantí i a Reus i que formen la Institució Tarragona, consideren que la Generalitat no ha actuat d’acord amb el que marca la legislació en anunciar que els ha denegat la renovació del concert educatiu pel fet de separar per sexes els alumnes. Així ho ha expressat a Tarragona21 el seu director, Gerardo Meneses, que ha detallat que des que al mes de febrer passat, el Departament d’Educació va anunciar que emprendria aquesta mesura, el centre va presentar un recurs contenciós-administratiu.

El Govern ha denegat la renovació del concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe però els concedeix un any de pròrroga, segons va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de divendres passat. Entre elles figuren el Turó, de Constantí, i l’Aura, de Reus, que conjuntament formen Institució Tarragona, i una escola de l’Arboç.

La mesura afecta 11 centres d’arreu de Catalunya i el Departament d’Educació justifica la no renovació del concert perquè ‘no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha d’ésser objecte d’atenció preferent, segons la LEC’. No obstant això –i donada la situació excepcional per la pandèmia de coronavirus-, la Generalitat concedeix un any de pròrroga a aquestes 11 escoles per així també evitar ‘el greu perjudici per a les famílies d’assabentar-se que el centre no estarà concertat el curs vinent’.

En el redactat es recorda que el passat 3 de març el Departament d’Educació va requerir a aquestes 11 escoles que en 10 dies aportessin el projecte educatiu del centre i al·leguessin ‘les raons pedagògiques en què fonamenten l’elecció del model d’educació diferenciada per sexes’. ‘El reial decret del 14 de març que va declarar l’estat d’alarma per covid-19 va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de l’acabament d’aquest termini de 10 dies per aportar la documentació sol·licitada’, puntualitza el DOGC.

‘Atès que no s’ha pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l’elecció d’un model d’escolarització diferenciada per sexe, ni l’adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat, tal com estableix la Llei Orgànica 2/2006, no es pot aprovar la renovació del concert‘, sentencia la resolució d’Educació.

Meneses ha afirmat que es va lliurar la documentació requerida en el temps demanat i això ho ha ignorat el Departament. La Institució Tarragona seguirà la via judicial si és necessari, en espera del que determini el jutge.

En tot cas tenen clar que ‘la llei orgànica de l’educació i la llei catalana no han canviat, són les mateixes i per tant, no entenem el posicionament de la Generalitat’. La legislació ‘ampara el nostre model educatiu i els tribunals han defensat la plena legalitat de l’educació diefenciada, de la llibertat dels pares d’elecció de centre i del dret dels centres a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu’. Les lleis ‘no atorguen la suspensió del concert a l’administració’, en tot cas ‘caldria primer canviar les dues lleis’, afirma el director.

La situació de l’escola és d’ara de ‘tranquil.litat’, convençuda que la legislació li dóna el seu suport, mentre ‘ens preparem per al retorn a l’escola amb garanties el mes de setembre’.

Jaume Garcia