.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer

Els cinc alcaldes i exalcaldes de CDC que van cobrar de la Federació de Municipis de Catalunya en concepte de dietes han enviat una carta a l’entitat on anuncien que tornen de forma cautelar els diners cobrats a través d’un taló nominatiu adjunt i on neguen que fossin informats que aquestes retribucions es rebien en concepte de dietes. “Sempre se’m van plantejar com una retribució associada al càrrec i mai se’m va requerir cap acreditació documental de despeses”, apunta cada alcalde en la seva missiva. Denuncien, a més, que la federació no els va comunicar en cap moment que hi havia un dictamen del febrer que posava en dubte aquests pagaments.

“No arribo a entendre les raons per les que no vaig ser informat de l’existència d’aquest informe i, més important, que hi hagués una controvèrsia jurídica sobre la correcció de les esmentades dietes”, argumenten els cinc alcaldes de CiU, que són Joan Mora, de Mataró, Carles Pellicer, de Reus, Montserrat Mundi, de Sant Quirze del Vallès, Mireia Solsona, de Matadepera, i Josep Maria Tost, exalcalde de Riudecanyes.

Carles Pellicer

Pellicer ha afirmat que «sempre se’m va plantejar com una retribució associada al càrrec, mai qüestionada pels serveis jurídics de la pròpia federació, i fixada amb criteris definits per anteriors òrgans de govern de l’entitat». Pellicer afegeix que «sempre he complert amb tots els deures associats a les meves responsabilitats i que sempre he actuat de bona fe i complint amb les meves obligacions tributàries, tal i com acrediten els certificats anuals de precepció i retencions d’IRPF lliurats per la pròpia federació».

En la carta en la que adjunta el taló i que ha enviat al secretari general de la FMC, l’alcalde de Reus explica que el passat dimarts 1 de juliol va ser convocat —junt amb els altres alcaldes— a una reunió del Comitè Executiu de la FMC per ser informat de l’existència d’una investigació judicial sobre les percepcions rebudes per part dels membres del comitè. En el decurs de la reunió, se li va informar de l’existència d’un dictàmen del 6 de febrer de 2014 relatiu a l’adequació legal d’aquestes percepcions. En aquest sentit, l’alcalde de Reus, afirma: «Sincerament, no arribo a entendre les raons per les que no vaig ser informat, en el seu moment, de l’existència d’aquest informe i, més important encara, que hi hagués una controvèrsia jurídica sobre la correcció del pagament de les esmentades percepcions».

L’alcalde de Reus ha informat d’aquestes gestions tant al Govern de Reus com als portaveus dels grups municipals.

En la mateixa carta, tots cinc expliquen que van ser convocats a una reunió de la federació el passat 30 de juny i va ser llavors quan se’ls va informar d’aquest dictamen del febrer relatiu a l’adequació legal d’aquestes percepcions, però no abans.

Tots ells, que defensen que van complir escrupolosament amb tots els deures associats a les seves responsabilitats, demanen explicacions de la federació per aclarir aquesta situació.

Reunió urgent

D’altra banda, el comitè executiu de la Federació Catalana de Municipis es reuneix aquesta tarda a les 15h per abordar la situació després que s’hagi fet públic que 44 càrrecs de la federació haurien rebut sobresous, segons indica un informe dels Mossos d’Esquadra.

Diversos alcaldes afectats de diferents partits han manifestat la seva indignació per la situació i demanaran explicacions aquesta tarda a la direcció de la FMC, concretament al seu president Manel Bustos i al secretari general, Adolfo Moreno. De moment, els 5 alcaldes i exalcaldes de CDC que havien cobrat els imports sospitosos han anunciat que tornen de forma cautelar els diners a través d’un taló nominatiu adjunt.

Abandonen la FMC

A mesura que pasen les hores creix la polèmica. El darrer que s’ha conegut és que els alcaldes que CiU té el comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya -Mataró, Reus, Matadepera i Sant Quirze del Vallès- es retiraran de la FMC “fins que es depurin responsabilitats, es donin explicacions i garanties sobre com està la situació” del pagament de presumptes sobresous, segons ha explicat l’alcalde de Mataró, Joan Mora.

Mora diu que el cas posa en dubte “la gran missió” de la Federació i assegura sentir-se enganyat per l’entitat. En aquest sentit, els alcaldes de CiU es qüestionen la continuïtat del secretari general de la FMC, Adolfo Moreno. “Hem de separar les pomes podrides que hi pugui haver, però no podem posar a tothom en el mateix sac”, ha etzibat Mora.