.

La Dra. Elisabet Romero va passar a formar part de l’ICIQ com a group leader el febrer de 2018,

L’European Research Council (ERC) va anunciar divendres, 27 de juliol, la concessió d’ajudes Starting Grants a 403 joves investigadors i investigadores amb gran projecció. S’han atorgat un total de 603 MEUR en ajuts de fins a 1,5 MEUR per investigador/a, per a que puguin crear el seu propi grup de recerca i portar a terme projectes científics pioners.

“Les ERC Starting Grants representen un segell de qualitat i són la millor oportunitat de finançament per tots aquells investigadors que ens troben en una fase inicial de la nostra carrera perquè ens dona la possibilitat de formar un grup de recerca competitiu. Aquests recursos econòmics permeten equipar els laboratoris, contractar personal, viatjar a conferències internacionals per donar a conèixer nous resultats i avenços, així com crear llaços de comunicació i d’intercanvi d’idees amb altres investigadors rellevants” comenta la Dra. Romero.

La Dra. Romero ha estat un dels 177 guardonats en l’àmbit de les ciències físiques i d’enginyeria, d’un total de 1.339 sol·licituds presentades. El projecte que desenvoluparà en els propers 5 anys porta per títol “Engineering Bio-Inspired Systems for the Conversion of Solar Energy to Hydrogen” (BioInspired_SolarH2).

Aprendre de la natura

La crisi energètica actual exigeix solucions urgents. La necessitat de reemplaçar combustibles fòssils per energies renovables fa que la mirada es centri, cada cop més, en l’energia solar.

La solució a aquest problema passa per aprendre de la natura. En la fotosíntesi, trobem una sorprenent màquina molecular anomenada “centre de reacció del fotosistema II”, capaç de convertir l’energia solar en una separació de càrregues amb una eficàcia propera al 100%. Les càrregues generades en el procés tenen el potencial suficient per, una vegada acoblades a catalitzadors, provocar la descomposició de l’aigua i la producció d´hidrogen.

Amb el projecte BioInspired_SolarH2, la Dra. Romero dissenyarà i construirà màquines moleculars inspirades en la natura capaces de convertir l’energia solar en una separació de càrregues, a partir del coneixement sobre els principis de disseny de la fotosíntesi que la Dra. Romero ha generat en estudis previs. Aquestes nano-màquines s’acoblaran a catalitzadors per tal d’obtenir dispositius  fets de materials biodegradables i abundants a la natura, que permetran la transformació de l’energia solar i l’aigua en hidrogen, un combustible solar net.

“Hem arribat a un nivell de coneixement del procés fotosintètic que ens permet desenvolupar tecnologies per aprofitar l´energia solar de manera molt més eficient. L’estratègia més sofisticada que fan servir les plantes es la coherència, una característica que manté les molècules de clorofil•la “connectades” les unes amb les altres i que, alhora, permet una conversió enormement efectiva, de gairebé el 100 %, de l’energia solar en una nova forma d’energia que nosaltres podem fer servir. Amb l’ajut de la ERC dissenyaré i construiré una sèrie de nano-màquines fetes de molècules introduïdes dins de proteïnes sintètiques que seran els primers sistemes artificials capaços d´aprofitar els avantatges de la coherència. A continuació, la meva investigació consistirà en provar la capacitat d’aquests sistemes de convertir l’energia solar utilitzant una gran varietat de mètodes complementaris, incloent sofisticades tècniques làser ultra ràpides.”

Sobre la Dra. Elisabet Romero

La Dra. Elisabet Romero va passar a formar part de l’ICIQ com a group leader el febrer de 2018, a través de l’Starting Career Programme del propi institut, un programa especialment concebut per donar impuls a joves investigadors.

Prèviament a la seva incorporació, l’Elisabet es va llicenciar en Química l’any 2003 a la Universitat de Barcelona i va cursar un màster a l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), sota la supervisió del Dr. Lluís Julià Bargés. L’any 2004 va obtenir una beca europea Marie Curie per dur a terme un doctorat

en Biofísica al grup del Prof. Rienk van Grondelle de la Vrije Universiteit d’Amsterdam. Ja com a doctora, l’Elisabet va passar a formar part de l’equip investigador de la universitat neerlandesa.