.

.

TOTS 21

La sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a tres centres educatius de Barcelona i Tarragona que imparteixin el 25% de matèries en castellà davant la denúncia de sis famílies que no estan conformes amb el model d’immersió lingüística, segons ha anunciat l’Associació per una Escola Bilingüe (AEB).

La sala ordena mesures cautelars mentre no pren una decisió definitiva sobre la qüestió. El tribunal emplaça els equips directius dels tres centres a implementar les mesures en el termini d’un mes, així com a preservar la identitat i la intimitat dels demandants. El text adverteix que, a banda de les assignatures de castellà, se n’han d’impartir en aquesta llengua altres de troncals.

El 25% establert es tradueix, segons els càlculs del TSJC, en “6,25 hores setmanals de presència del castellà”, segons s’indica a les resolucions. Això obliga a impartir en aquesta llengua a més de l’àrea, matèria o assignatura lingüística corresponent, “almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga”.

El text recorda doctrina constitucional per subratllar que resulta “perfectament legítim” que el català sigui el “centre de gravetat” del model d’ensenyament de Catalunya, tot i que “sempre amb el límit” que això no determini “l’exclusió” del castellà com a “llengua docent” de manera que “quedi garantit” el seu coneixement i ús a Catalunya.

Així, es tracta, segons els magistrats, de mantenir el català com a centre de gravetat i fer efectiva, alhora, la presència “vehicular” del castellà “en una proporció raonable” al col·legi, curs i classe del demandant.

Des de l’AEB es destaca que “per primera vegada” s’ordena preservar la identitat dels demandants per “evitar les situacions d’assetjament i de pressió patides per algunes famílies” que, segons l’entitat, han patit altres famílies en la mateixa situació amb anterioritat.

En aquest sentit, l’AEB recorda que el Síndic de Greuges va requerir el novembre del 2016 al Departament d’Educació que aprovés un protocol per protegir la intimitat dels nens de famílies demandants. L’entitat lamenta que el protocol “no ha estat elaborat” i subratlla que no li consta que el síndic hagi reiterat la petició.

ACN