.

.

TOTS 21

Nous vehices de neteja viària del Consell Comarcal del Tarragonès. Foto: Cedida

El Consell Comarcal implantarà un sistema de control de l’usuari, limitant l’accés als contenidors de rebuig

Des de la posada en marxa del nou servei de recollida d’escombraries al Tarragonès, al maig de 2020, s’evidencia una millora significativa en les dades de la recollida de residus, que trenca unes xifres que eren negatives.

Una contracta més exigent.- La nova contracta del servei de brossa i de neteja comarcal és més exigent amb l’empresa concessionària seguint les directrius europees de control i minimització dels residus.

Les claus.- Un dels objectius de la nova licitació del servei de brossa i neteja comarcal fou la de reduir la quantitat de residus que es dipositen al contenidor de rebuig i el d’incrementar la dels que són reciclables i valoritzables, és a dir, la fracció orgànica, el paper/cartró, el vidre i els envasos. Hem de tenir en compte que tot el que llencem al contenidor gris (el de rebuig) va a incinerar o en el pitjor dels casos a abocador. Això vol dir contribuir a la contaminació i el canvi climàtic. En canvi de totes les altres fraccions se’n pot treure profit, ja sigui fent compost (matèria orgànica) o obtenint matèria primera per a tornar a fabricar envasos de vidre, de plàstic o paper i cartró.

Uns inicis difícils.- Quan es va iniciar la nova adjudicació havia una situació de partida on el rebuig representava el 81,95% de la totalitat dels residus recollits als municipis que havien delegat el servei en el Consell, és a dir, una xifra molt elevada que no complia amb el que demana la Unió Europea.

Ara bé, fins el 30 d’abril de 2022 aquest percentatge ha baixat fins al 65,75%, és a dir, gairebé 16 punts, tot pujant el de selectiva fins al 34,25%. L’objectiu a 10 anys vista és el d’arribar a un 60%, reduint-se el rebuig fins al 40%. Cal recordar que la mateixa Unió Europea recomana que al 2025 el percentatge de la recollida selectiva se situï en un 55%.

Per què cal separar bé la brossa? A part dels beneficis mediambientals que hom coneix sobre la necessitat de separar adequadament els residus i de reciclar, hi ha un aspecte no menor que ens ha d’impulsar a fer-ho, i és l’econòmic: l’Agència de Residus de Catalunya imposa un cànon a cada tona mètrica de residus que són duts a incinerar i a abocar (els que dipositem al contenidor gris), la qual cosa comporta que molts cops els municipis hagin d’incrementar la taxa domiciliària de recollida d’escombraries; en canvi, tot el que va als contenidors de selectiva no estan gravats amb cap impost afegit.

Separar bé.- Separar bé les restes a casa és, per tant, crucial per a ajudar el medi ambient a reduir abocaments i incineració. A més, la reutilització de productes per a un nou és cada cop més habitual i promogut per les instàncies europees, i s’albira com una de les sortides de present i de futur.

Un sistema de control novedós.- El Consell Comarcal del Tarragonès està treballant en la tendència que altres Administracions i municipis ja han començat a fer, consistent en la governança dels contenidors, és a dir, identificant a l’usuari i limitant l’accés al de rebuig, de tal manera que aquest només pugui ser emprat uns determinats dies a la setmana.

On es farà? Aquesta iniciativa està prevista que s’implanti de forma esglaonada començant per Altafulla, Perafort, la Riera de Gaià, i Roda de Berà, i compta amb ajut econòmic del fons Next Generation EU.