.

Un bloc de nova construcció a lavinguda Andorra. Foto: Núria Torres / ACN

El sector de la construcció a la demarcació de Tarragona remunta tímidament. El darrer observatori de la Confederació d’Empresaris de la Província de Tarragona (CEPTA), amb dades corresponents al segon trimestre d’enguany, porta noves notícies sobre el comportament d’aquesta activitat, una de les més castigades per la crisi econòmica.

Per primer cop, des de la crisi, la població ocupada en el sector de la construcció i immobiliari no ha caigut i ha experimentat una crescuda, si bé marginal. En l’actualitat hi ha 21.245 persones al Camp i l’Ebre treballant en la construcció, la xifra més alta que es registra des de l’any 2012. El volum d’empreses del sector al territori segueix el mateix patró: descens des de la crisi i modesta remuntada enguany, amb un total, avui en dia, de 2.717 empreses.

Amb aquestes dades a les mans, des de la CEPTA es confirma el canvi de tendència, tot i que es mantenen alguns indicadors negatius, com ara la licitació pública, que roman encara en mínims històrics.

Si al 2007 es van arribar a licitar, sumant les tres administracions -espanyola, autonòmica i local- més de 900 milions d’euros al territori, l’any passat la xifra va ser de 147 milions -el que representa un 15% de la licitació del 2007. Enguany la xifra segueix en un nivell baix, amb un global fins ara de 73 milions. Destaca, però, que d’acord amb les dades corresponents al primer semestre del 2017, la licitació de les administracions locals supera el conjunt de l’estatal i l’autonòmica.

“El primer semestre del 2017, a nivell local, portàvem més del 60% del què s’havia fet durant tot el 2016; l’administració local funciona de forma prou positiva, però l’administració central i autonòmica romanen en una fortíssima atonia”, ha explicat el cap del gabinet d’estudis de CEPTA, Juan Gallardo. “A més hi ha grans projectes sobre la taula, com el corredor mediterrani, que podran donar una embranzida significativa, amb escenaris de creixement a partir del 2018”, ha afegit.

A part de la licitació pública, l’altre factor negatiu és que s’està exhaurint l’estoc actual d’habitatges sense que arrenquin suficients noves construccions. Malgrat tot, la CEPTA llança un missatge “moderadament” optimista en detectar el canvi de tendència del sector de la construcció i el bon ritme de la compravenda d’habitatges. A l’abril del 2017, el ritme era un 20% superior respecte el 2016, any en què ja s’havia detectat una clara millora, en un mercat receptiu ja des del 2015.

A la demarcació de Tarragona i, en especial, a Tarragona capital, també s’ha detectat un increment de preus, tot i que limitadament. “La nostra província estava més endarrerida, en comparació amb Barcelona i Girona, tant en termes de creixement de preus, com també en la recuperació del sector, i això ens convida a ser moderadament optimistes”, ha constatat Gallardo. L’observatori reitera en la importància, però, en què caldrà nova edificació preveient que, no molt enllà, s’exhaurirà l’actual estoc d’habitatges. També apunta la manca d’habitatge social a la demarcació.