.

.

TOTS 21

El socialista Rubén Viñuales parlant a la militància la nit electoral. Foto: Tots21

El socialista Rubén Viñuales parlant a la militància la nit electoral. Foto: Tots21

El PSC del futur alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha fet públiques les carteres del nou govern municipal que es formarà el pròxim 17 de juny. La primera tinença d’Alcaldia recaurà en Montse Adan, la segona serà per a Berni Àlvarez, la tercera per a Sandra Ramos, la quarta per a Nacho García, la cinquena per a Isabel Mascaró, la sisena per a Guillermo García, la setena per a Sonia Orts i la vuitena per a Cecilia Mangini.

Pel que fa a l’organització política, les diferents àrees quedaran de la següent manera:

Àrea de Presidència i Seguretat: Rubén Viñuales, amb les següent atribucions:

 1. Imatge i Comunicació Interna
 2. Protocol i Relacions institucionals
 3. Estratègies de ciutat
 4. Relacions amb el Síndic de Greuges
 5. Projecte Banc d’Espanya
 6. Projecte metropolità
 7. Relació amb ciutats agermanades
 8. Relacions Internacionals
 9. Projecte Tabacalera
 10. Ciutats Patrimoni de la Humanitat
 11. Barri tecnològic
 12. Distincions ciutadanes
 13. Seguretat ciutadana

Àrea de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç: Montse Adan, amb les següents atribucions:

 1. Turisme
 2. Desenvolupament econòmic
 3. Europa Direct
 4. Comerç
 5. Mercats municipals
 6. Mercats no sedentaris
 7. Fires
 8. Consum
 9. Emprenedoria
 10. Ocupació
 11. Espais comercials
 12. Polígons
 13. Setmana Santa

Àrea d’Esports, Educació i Turisme esportiu: Berni Álvarez, amb les següents atribucions:

 1. Esports
 2. Turisme esportiu
 3. Voluntariat
 4. Educació

Àrea de Cultura i Festes: Sandra Ramos, amb les següents atribucions:

 1. Normalització lingüística
 2. Universitats
 3. Memòria històrica
 4. Cultura
 5. Festes
 6. Benestar animal
 7. Arxiu Històric
 8. Memòria Històrica

Àrea de Territori i Patrimoni: Nacho García, amb les següents atribucions:

 1. Urbanisme
 2. Llicències i comunicacions urbanístiques
 3. Llicències i comunicacions ambientals
 4. Disciplina urbanística
 5. Coordinació de plans integrals
 6. Oficina de Projectes
 7. Patrimoni municipal i Patrimoni Històric
 8. Tarraco Viva
 9. Domini públic
 10. Habitatge
 11. Museus i gestió d’espais patrimonials

Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia: Isabel Mascaró, amb les següents atribucions:

 1. Serveis Econòmics
 2. Serveis Pressupostaris, de Comptabilitat i Fiscalització
 3. Tresoreria i Gestió d’Ingressos
 4. Ordenació Corporativa i Administrativa i Arxiu Municipal
 5. Coordinació amb empreses municipals i organismes autònoms
 6. Assessoria Jurídica
 7. Expedients de responsabilitat patrimonial
 8. Organització i qualitat
 9. Gestió de personal
 10. Prevenció de riscos laborals
 11. Formació de personal
 12. Xarxa de telecentres
 13. Transparència, accés a la informació i govern obert
 14. Atenció Ciutadana (OMAC i OMIC)
 15. Estadística
 16. Pressupostos participatius
 17. Fons Next Generation
 18. Contractació
 19. Compres i subvencions

Àrea de Medi Ambient i conservació d’espai públic: Guillermo García, amb les següents atribucions:

 1. Infància
 2. Joventut
 3. Medi Ambient i emergència climàtica
 4. Espais públics, Parcs i Jardins i Brigada

Àrea de Relacions Ciutadanes, Protecció Civil i Neteja: Sonia Orts, amb les següents atribucions:

 1. Relacions amb associacions i entitats ciutadanes
 2. Participació ciutadana
 3. Protecció Civil
 4. Neteja
 5. Mobilitat

Àrea de Serveis a la Ciutadania: Cecilia Mangini, amb les següents atribucions:

 1. Consell de gent gran
 2. Llars de jubilats
 3. Salut Pública
 4. Serveis Socials
 5. Feminismes
 6. LGTBIQ+
 7. Ajuts socials
 8. Immigració
 9. Cooperació
 10. Centres cívics
 11. Hotel d’entitats
 12. Nova ciutadania
 13. Capacitats diversas
 14. Relacions Poble Gitano