.

.

TOTS 21

El diputat socialista Joan Ruiz

El diputat socialista Joan Ruiz

El grup socialista al Congrés dels Diputats ha entrat a registre amb caràcter d’urgència una bateria de preguntes adreçades al Govern en les que es demana tota la informació en relació al descarrilament ahir d’un tren Euromed entre les estacions de Mont-roig del Camp i de l’Hospitalet de l’Infant, ambdues a la demarcació de Tarragona.

Segons ha afirmat el diputat tarragoní, Joan Ruiz, “es tracta d’un tram de via única, pel que finalment s’han vist afectats els combois de rodalies, regionals i tots els trens que circulen pel Corredor del Mediterrani.”

“Volem que el Govern expliqui quines han estat les causes d’aquest descarrilament, quines mesures s’han pres o es prendran per evitar que accidents com aquest es puguin tornar a repetir i quines eren més mesures de vigilància i seguretat existents en el tram on s’ha registrat l’accident.”

Així mateix, el diputat socialista vol saber a quina quantitat econòmica ascendeixen les consignacions pressupostàries adreçades al manteniment del vial ferroviari comprès entre Ulldecona i la ciutat de Tarragona desglossat per trams durant els darrers cinc anys.

En darrer terme, el grup socialista també demana al Govern que expliqui quin serà el cost econòmic de l’accident, tant a nivell de les compensacions als viatgers, com pel que fa la reparació de la unitat tractora del comboi, etc.

“Un dels elements essencials que qualsevol Govern ha de garantir als ciutadans és la seguretat. I no només la seguretat pública sinó també els millors paràmetres de seguretat a les xarxes i eixos de comunicacions i de transport. Creiem que el Govern està moralment obligat a explicar-nos quins han estat els serveis afectats, per quant temps ho estaran, i quan està previst que entri en funcionament la nova connexió ferroviària que s’està construint en aquest tram i que ha de substituir l’actual”, ha emfatitzat Joan Ruiz.