.

.

TOTS 21

Imatge dels Jutjats de Tarragona

El diputat del PSC per Tarragona, Francesc Vallès, ha donat a conèixer avui que el grup parlamentari socialista ha demanat la compareixença del conseller de Justícia per tal que expliqui si són certes les informacions que apunten a una reducció del 20% de la plantilla dels jutjats de violència de gènere a Catalunya.

“En el cas de la nostra demarcació això perjudicaria als jutjats de violència de gènere de Tarragona, Reus i El Vendrell que podrien perdre, segons la proposta inicial, fins a dos treballadors cadascun, malgrat que aquests jutjats ja treballen sobrecarregats de feina. Els socialistes entenem que això seria un error gravíssim, més tenint en compte l’eficàcia necessària d’aquests jutjats especialitzats a l’hora de lluitar contra la xacra de la violència de gènere. Per això ja anunciem que presentarem una proposta de resolució al Parlament per aturar aquesta proposta de reduir les plantilles d’aquests jutjats.”

En el conjunt del país, aquesta possible reducció que es planteja des del Departament perjudicaria un total de 19 jutjats de violència de gènere. Cal recordar que els jutjats de violència de gènere són jutjats especialitzats, creats l’any 2005 pel Govern socialista, a fi i efecte de contribuir a l’eradicació de la violència masclista contra les dones i atendre millor les especificitats d’aquests casos.

En relació a aquesta qüestió, Francesc Vallès ha afirmat que “hem de continuar fent tot el possible per tal que les dones s’atreveixen a denunciar la violència de la que són objecte i els jutjats especialitzats en són eines fonamentals. En aquest àmbit, va ser clau l’entrada en vigor de la llei per eradicar la violència de gènere i el pla de polítiques de dones que va impulsar i executar el Govern socialista. Malgrat això, tan sols la presa de consciència de tots i cadascun dels ciutadans per excloure la discriminació per gènere de les nostres vides ens permetrà eradicar total i definitivament aquesta xacra de la nostra societat.”