.

.

TOTS 21

Les navilieres hauran de tenir plans de salut i contingència i l’aval previ de la Secretaria de Salut Pública

El Procicat ha validat aquest dimarts el procediment que hauran de seguir les navilieres perquè s’autoritzi l’activitat turística de creuers amb bandera europea en ports catalans aquest estiu. Les navilieres hauran de presentar prèviament a la Secretaria de Salut Pública una sol·licitud d’acceptació del protocol d’actuació i notificació que s’haurà de seguir per al desembarcament de casos sospitosos o confirmats de covid-19 i la gestió de contactes en el seu àmbit territorial. També hauran de tenir un pla de salut i de contingència que concreti la capacitat diagnòstica a bord, el centre mèdic on es derivaran els pacients infectats i els allotjaments necessaris per aïllar asimptomàtics.

Les companyies hauran de demanar la sol·licitud d’acceptació del protocol amb 20 dies d’antelació abans que comenci el creuer o la primera escala, i la Secretaria de Salut Pública haurà de respondre aquesta sol·licitud en un màxim de cinc dies.

Les navilieres hauran d’exposar l’activitat que realitzarà el creuer, informant de l’itinerari detallat (indicant les dates i els ports del litoral català on es realitzaran escales), del programa d’activitats dels passatgers i de les característiques del propi vaixell (capacitat màxima de passatgers i tripulants autoritzada i nombre màxim de passatgers i tripulants amb qui pretén operar a Catalunya).

A més, haurà de presentar un pla de salut per a la prevenció i mitigació de riscos sanitaris derivats de la covid-19, en què es descriuran els mitjans sanitaris amb què comptarà el vaixell i la capacitat de diagnòstic a bord mitjançant tipus de proves diagnòstiques d’infecció activa.

Aquest pla també establirà els aforaments previstos segons espais, llocs i serveis, comuns o no (camarots), els elements de senyalització i informació als usuaris i a la tripulació sobre mesures a seguir, les mesures d’higiene al vaixell, els plans de neteja, desinfecció i ventilació i els circuits per minimitzar contactes entre tripulació i passatgers.

Finalment, l’agent creuerista haurà de presentar una declaració responsable en què s’indiqui el centre sanitari concertat per la naviliera per atendre pacients en el desembarcament i per a la derivació de casos sospitosos per a la seva confirmació diagnòstica; un pla d’allotjament concertat per a pacients asimptomàtics o que no requereixin ingrés hospitalari; un pla d’allotjament per als contactes estrets que hagin de passar quarantena en cas necessari, abans de la tornada al seu domicili o al vaixell, així com l’assegurança contractada per cobrir totes les despeses que s’originen en els centres concertats, tant sanitaris, com allotjaments.

Redacció