.

.

TOTS 21

El Consell Rector del Patronat, celebrat divendres passat, va aprovar un pressupost de 2.010.000 MEUR per a l’exercici 2022. Foto: Ajuntament

El Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme de Salou, celebrat divendres passat, va aprovar un pressupost de 2.010.000 MEUR per a l’exercici 2022.

Com a elements destacables d’aquest pressupost, hi ha l’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Salou per suplir la baixada d’ingressos procedents de la taxa turística, tenint en compte que al 2020 es van recaptar pocs recursos.

Aquesta aportació de més ha repercutit en un augment del 8,88% a les partides destinades a promoció, tant als mercats de proximitat d’Espanya que han representat un alt grau de fidelització, com també en d’altres que mostren el seu interès per Salou.

Aquests mercats són:

– França.
– Irlanda.
– Holanda.
– Benelux.
– Regne Unit.
– Polònia.
– Ucraïna.
– Nord d’Europa.
– Rússia i països de l’Est.

Cal destacar la recerca de nous mercats i targets de turistes, amb l’objectiu de desestacionalitzar.

Pel que fa a la inversió en producte turístic, es potenciaran els esdeveniments relacionats amb la gastronomia i l’esport, com ara el RallyRacc -l’octubre del 2022- i la Challenge; el shopping i el patrimoni salouenc, entre d’altres. És important remarcar que s’està impulsant la creació de nou producte turístic, amb la posada en valor de la riquesa relativa al patrimoni natural, cultural i històric de Salou, per donar més interès i diversificació de l’oferta; amb capacitat per atraure nous segments i desestacionalitzar la temporada, de manera que es pugui consolidar un Salou de tot l’any. Aquesta desestacionalització contribuirà a la sostenibilitat econòmica i laboral.

Així mateix, s’invertirà en les certificacions de producte, tant a nivell mediambiental, com de qualitat i de seguretat de la destinació, davant la COVID-19.

A nivel de comunicació on-line, s’aposta per la web, les xarxes socials i les campanyes de promoció per internet.

L’alcalde Pere Granados ha assenyatat que “volem impulsar la promoció de Salou per atreure turistes i visitants, durant la temporada turística i tot l’any, reactivant l’economia del municipi. Així mateix, continuarem amb les col·laboracions amb altres organismes i entitats, com ara la FEHT, l’Agència Catalana de Turisme, Costa Daurada i Turespaña”.

El pressupost del Patronat per a 2022 va rebre el suport unànime de tots els grups municipals i del sector privat, representat en el Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme.

Redacció