TARRAGONA 21

Foto d'arxiu de la roda de premsa de la regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero

Foto d’arxiu de la roda de premsa de la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero

El Govern de Reus portarà a votació del Ple de l’Ajuntament previst pel pròxim 25 d’octubre, l’expedient de Pressupost per a l’exercici 2020, que contempla un increment del 13,06% respecte als comptes d’enguany, i que arriba als 123.541.070,31 euros.

Aquest dijous, 17 d’octubre, la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, ha presentat la proposta en roda de premsa, i l’ha definida com un «exercici de responsabilitat, realisme i planificació» i, alhora, de «garantia de prestació de serveis de qualitat, de projectes de futur i de cohesió social».

La proposta de Pressupost municipal inclou el Pla d’Inversions més important dels darrers anys, que el Govern presentarà passades les eleccions generals, quan acabi la limitació que la Llei Electoral fixa per poder fer difusió del Pla d’Acció Municipal.

Pressupost de despeses
El Pressupost de 2020 fa una clara aposta pels serveis, especialment els que permeten mantenir una ciutat neta, cuidada i endreçada. L’aposta es canalitza per dues vies: d’una banda, l’ampliació i la millora de serveis, amb el nou contracte de neteja viària i recollida de residus com a exemple més destacat (amb una partida d’1,6 milions d’euros). I, de l’altra, l’actualització dels costos dels contractes i de l’augment acumulat de l’IPC. Entre els contractes amb més incidència en els comptes, destaquen els de manteniment de les zones verdes o de l’enllumenat públic.

Pel que fa al pressupost de despeses, també destaquen els punts següents:

  • Un Pla d’Inversions anual de 6,5 milions d’euros, el més ambiciós dels últims anys.
  • Venciment del període de carència de crèdits: préstecs concertats dels quals es va ajornar el pagament fins a millorar la situació financera de l’Ajuntament.
  • Adequació de les retribucions dels recursos humans. S’adequa el pressupost a l’increment de les retribucions previstes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat des de 2017, amb un acumulat del 8,25%.

Pressupost d’ingressos
L’expedient de Pressupost de 2020 proposa adequar els ingressos per garantir la prestació dels serveis i la despesa, principalment a partir de tres vies:

• Concertació d’operacions de crèdit per al finançament de noves inversions, sempre mantenint una ràtio d’endeutament raonable i dins el límit legal.

• Previsió de les transferències pendents de l’Estat amb l’Ajuntament de l’exercici 2019, i la liquidació definitiva dels exercicis 2017 i 2018.

• Actualització de les ordenances fiscals, d’acord a l’augment acumulat de l’IPC dels últims 8 anys i a la necessitat de mantenir la prestació de serveis

Ordenances Fiscals
Per primera vegada, l’expedient de Pressupost municipal s’aprovarà en la mateixa sessió plenària que l’expedient d’Ordenances fiscals. El gruix del tributs tindran en compte els increments de l’IPC dels últims 8 anys (7,7%), més un augment del 2% per garantir la continuïtat dels serveis. La variació s’aplicarà la taxa de guals, la taxa de recollida de residus comercials i al tipus general de l’IBI. L’afectació mitjana en un contribuent tipus — tributs generalistes de meritament periòdic— serà de 34,65 euros anuals (2,89 euros mensuals).

Progressivitat fiscal
L’expedient d’Ordenances fa una clara aposta per la cohesió social amb la introducció del criteri de progressivitat fiscal, que s’aplicarà en tributs com l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries. El Govern contempla l’estudi de com estendre aquesta progressivitat a la resta d’ordenances l’any que ve.

Impost de Béns Immobles
El criteri de progressivitat fiscal s’incorpora en la bonificació de l’IBI per a famílies nombroses, que tindrà en compte el valor cadastral. Tindran més bonificació les famílies amb immobles de menys valor cadastral, i menys bonificació les de més valor.

L’IBI diferenciat es situarà en el tipus màxim. Aquest tribut grava el 10% dels immobles de més valor cadastral diferents de l’ús residencial (grans superfícies, establiments d’entitats financeres, etc).

Penalitzar els pisos buits
La modificació de l’IBI inclou una novetat per dinamitzar el mercat de l’habitatge: un increment del 50% de l’impost als immobles desocupats (dos anys sense ningú empadronat ni serveis).

Taxa de la recollida de residus
S’incorpora com a novetat el criteri de progressivitat. S’estableixen tres trams, en funció dels metres quadrats dels immobles, amb actualitzacions del 8, el 10 i el 12%, segons tinguin menys de 100m2, entre 100 i 150m2, o més de 150m2..

Altres taxes i preus públics
Reducció preus de les Escoles Bressol Municipal
Els preus públics de les Escoles Bressol Municipals es reduiran, amb efectes a partir del mes de febrer en un 2%. L’acord es prendrà a principis d’any.

Aigua
Es preveu una variació general del 9%, d’acord a la necessitat d’actualitzar l’IPC dels últims anys i garantir la prestació de serveis de qualitat i un pla d’inversions de manteniment de la xarxa. Es manté el concepte de progressivitat, amb la mateix estructura de tarifes amb una quota fixa i un variable vinculada al consum.

Serveis Funeraris
En relació als Serveis Funerari, també se segueix el criteri de progressivitat. En funció de la categoria de les sepultures, es preveu una actualització de les taxes de conservació d’enttre el 9 i el 15%. Els drets sobre les concessions de sepultures es manté pràcticament igual. Mentre que la variació de la resta de taxes dels serveis funeraris, com inhumacions i exhumacions, es fixa en el 7%.

Comissió informativa
Durant la seva compareixença davant la premsa, la regidora d’Hisenda s’ha posat a disposició dels grups municipals per parlar sobre a l’expedient. La Comissió informativa de Serveis Generals es convoca aquest dimecres, 17 d’octubre i se celebrarà el pròxim dimarts.

Així mateix, i tal i com estava previst, el Govern obrirà una ronda de converses amb els partits de l’oposició en relació al PAM i al Pla d’inversions, amb voluntat d’explicar-lo i ser transparents.

Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva experiència de navegació. Per favor, abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLÍTICA DE COOKIES

ACEPTAR
Aviso de cookies