.

Jordi Roca és el portaveu adjunt del PP a Tarragona

Jordi Roca és el portaveu adjunt del PP a Tarragona

El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona ha presentat una moció que es debatrà a la propera sessió plenària en la qual reclama al consistori que subscrigui un conveni amb la Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona perquè els seus socis puguin gaudir de preus reduïts en les entrades als recintes que formen part del Museu d’Història de Tarragona, tal i com gaudeixen actualment els socis d’Òmnium Cultural.

El Portaveu adjunt Jordi Roca ha explicat que “l’Ordenança Fiscal número 15 regula, al seu annex de tarifes, els preus de les entrades per aquest recintes, i preveu un preu reduït per a les entrades als socis d’Òmnium Cultural, al·legant que aquesta entitat té per objecte el foment i la defensa de la llengua i cultura catalana en tots els sectors de la societat”.

El Popular ha recordat, sota aquesta premissa, que la Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona “agrupa entitats que es dediquen a la promoció de les tradicions i cultura de la seva regió d’origen al seu lloc de residència, en aquest cas Tarragona, i al mateix temps es converteixen en difusores a tot arreu del patrimoni de la nostra ciutat”. A més, “fomenten el desenvolupament de la cultura tarragonina, raó per la qual queda plenament justificat el fer extensiva la bonificació de preus als seus socis”.

Per aquest motius, el PP demana que se signi aquest conveni entre l’Ajuntament i la Federació de Casas y Centros Regionales de Tarragona i alhora es modifiqui l’annex de tarifes  de l’Ordenança Fiscal número 15 a efectes d’incloure els socis de les cases i centres regionals de Tarragona com a beneficiaris de preus reduïts.