.

Jordi Roca

El portaveu adjunt a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Roca, ha proposat avui a la comissió d’economia i hisenda la creació d’un document “viu, en constant modificació, i que expliqui quins impostos i bonificacions fiscals existeixen a Tarragona en cada moment”.

La finalitat d’aquest document viu és la de “donar facilitats als ciutadans de Tarragona per conèixer quins impostos estan pagant, però sobretot per als emprenedors que volen iniciar una activitat, perquè podrien saber quins impostos han de pagar per una banda, però també de quines bonificacions podrien beneficiar-se”.

En aquest sentit ha assenyalat que “la transparència ens ha de servir per evitar irregularitats i també per posar al servei dels ciutadans totes les eines que les administracions públiques van creant i modificant, per tal que arribin a tothom”.