.

.

TOTS 21

‘La Nao’ és un monument escultòric de l’any 1984 que està catalogat dins del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i forma part de béns a protegir. Foto: Port

El Port Tarragona treballa en la reparació i millora sobre la singular escultura situada a l’entrada del nou edifici, ‘La Nao’. Es tracta d’un conjunt escultòric que data de l’any 1984 format per onze peces de ciment armat alineades paral·lelament simulant les veles d’un vaixell. És una obra de Jose Maria Jané i Juan Carlos García, i els treballs han reparat diverses patologies d’oxidació de l’armat interior de la peça de formigó i del mateix formigó exterior.

Les tasques de millora del monument han finalitzat, però continuen amb la instal·lació d’un sistema de filtració d’aigua i d’impulsió de borbolls decoratius. El Port de Tarragona té previst acabar les tasques de reparació al voltant de mitjans de juliol de 2021.

Història de ‘La Nao’

Quan el 1980 es va bastir el nou edifici de serveis de l’antiga ‘Junta d’Obres del Port’, a l’esplanada de l’Escullera, va caldre urbanitzar tot l’entorn de l’immoble i es va pensar en situar una peça que representés en essència el significat d’un port. En aquell moment, l’any 1984, es va obrir un concurs d’idees per a la construcció d’un monument al·legòric que representés en essència l’activitat portuària, un conjunt harmònicament estètic de línies avançades sense un significat en concret però que pogués transmetre el caràcter i l’ànima de què és el Port Tarragona. Finalment la idea va sorgir i el monument vol recordar un vaixell de vela.

Les peces de ciment armat s’alineen paral·lelament l’una amb l’altra damunt d’una base construïda amb pedres de basalt sobre una cavitat. El conjunt està catalogat dins del POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal) i forma part del catàleg de béns a protegir.

Redacció