.

Un vaixell de càrrega, al Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha mogut 14,3 milions de tones de mercaderies el primer semestre d’aquest 2014, que suposa un increment del 4,1% respecte el mateix període de l’any passat. Així mateix, l’augment total dels grans trànsits que es mouen al Port, com són els líquids a doll, sòlids a lloure i la càrrega general, s’ha situat en el 5% els sis primers mesos de l’any. També, les exportacions de mercaderies en contenidors han incrementat un 24,1%, segons ha informat el Port de Tarragona.

Durant el mes de juny, la infraestructura portuària tarragonina ha mogut 2,2 milions de tones de mercaderies, un 17,7% més que el mateix mes de l’any anterior. El creixement ha estat significatiu en tots els segments. La càrrega general conteneritzada (+22,6%), càrrega general no conteneritzada (+37,7%), cereals, pinsos i farines (+37,8%), cru (+8%). El trànsit via terrestre ha incrementat un 9,1%.

El trànsit de contenidors augmenta un 6,2%

Fins el mes de juny la càrrega general en contenidor, un dels trànsitsd’impuls estratègics del Port de Tarragona, ha registrat un creixement del 6,2%. Les exportacions de mercaderies en contenidor han incrementat un 24,1%, i les importacions han augmentat un 56,5%, xifres que reflecteixen la confiança del hinterland del Port en els mercats internacionals i l’esforç de les empreses per projectar-se a l’exterior. Fins al juny de 2014 el Port de Tarragona ha exportat mercaderia en contenidor del seu hinterland a més de 75 països de tot el món.

Els principals països de destinació de contenidors carregats al Port de Tarragona són Israel, Nigèria, Ghana i Guinea Equatorial.

El moviment de mercaderies del sector energètic creix un 5,2%

Els productes energètics, un dels principals trànsits tradicionals de la infraestructura portuària, manté el seu creixement a l’alça. Fins al mes de juny, les terminals portuàries han manipulat 10 milions de tones de productes energètics, un 5,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament de la benzina (+66,1%), el carbó (+52,5%) i els biocombustibles (+20,8%). Pel que fa al moviment de productes químics, fins el mes de juny el Port de Tarragona ha exportat 556.407 tones a destinacions internacionals.

L’augment també és significatiu en productes siderometal·lúrgics (+8,9%), en moviment de materials de construcció (+25,6%) i en adobs (+36,8%).

El Port de Tarragona és el primer de l’Estat pel que fa al trànsit de productes agroalimentaris. Fins al mes de juny el Port ha manipulat 1,8 milions de tones d’agroalimentari, xifra que representa un creixement 5,9%
respecte gener-juny del 2013.

D’altra banda, les importacions de productes al Port han incrementat un 5,8% mentre que l’índex d’exportacions es manté a l’alça i ha augmentat un 0,5%. Els principals països receptors de mercaderies carregades al Port de Tarragona són Rússia, Algèria, Líbia i Ucraïna.