.

Port de Tarragona

Port de Tarragona

El director de Desenvolupament Corporatiu del Port de Tarragona, Joan Basora, ha participat en una jornada tècnica en el VIII Congrés Nacional de la Federació Espanyola d’Associacions de Transitaris FETEIA que s’ha celebrat a Madrid durant els dies 16 i 17 d’octubre.

En aquest jornada, dins del Congrés, han tingut lloc diverses ponències i taules redones, per tal d’analitzar l’estat de la industria, el futur del negoci transitari i el millor camí, així com la situació del transitari pel que fa a la nova duana. També es van analitzar les perspectives econòmiques del mercat actual, i com afectaran les mateixes al comerç internacional. El transitari és el professional que està entre el carregador de les mercaderies (exportador) i els diferents transportistes internacionals (marítim, aeri, terrestre) que van a transportar-les fins a la seua destinació final.
En el transport internacional multimodal la figura del transitari com a operador del transport internacional multimodal resulta del tot imprescindible. Els transitaris mostren especial interès en l’auge del tràfic de project cargo al Port de Tarragona, un dels diferents sectors en els que la infraestructura portuària tarragonina està treballant en el marc de l’estratègia de diversificació de tràfics. Actualment, el Port de Tarragona ofereix infraestructures especialitzades per a la càrrega de project cargo i s’ha duplicat la superfície destinada a l’operativa d’aquest tipus de tràfic i ja s’opera en quatre molls del Port: Aragó, Lleida, Castella i Cantabria.