.

Imatge d'arxiu del Port de Tarragona

Imatge d'arxiu del Port de Tarragona

El Port de Tarragona va moure el maig passat 2,5 milions de tones de mercaderies, xifra que representa un augment del 3% respecte el mateix mes de l’any passat. Els creixements més destacats en termes percentuals han estat els granels líquids, amb un 4,2% més; els cereals, pinsos i farines (+38,6%) i la càrrega general (+25,4%). Pel que fa al període entre gener i maig, el tràfic total del Port de Tarragona va augmentar un 1,9% respecte els cinc primers mesos del 2013, amb un moviment de 12.139.945 tones. Segons fonts portuàries, el creixement ha estat motivat per l’impuls del moviment de càrrega (+1,9%) i descàrrega (+2,4%).

El Port de Tarragona mou un total de 66.949 TEU des de gener fins maig d’enguany, una xifra que suposa un augment del 3,5% respecte el mateix període del 2013. Aquest creixement ha estat motivat per l’impuls de l’importació (+48,2%) i exportació (+33,5%) del transport de contenidors entre el Port de Tarragona i destinacions internacionals. Els principals països de destinació de contenidors procedents del Port de Tarragona són Israel, Nigèria, Ghana i Veneçuela.

El tràfic de productes químics ha incrementat un 5,2% en aquests cinc primers mesos de l’any, amb un moviment de 963.000 tones. En aquest tipus de tràfic destaca sobretot l’augment de la càrrega (+11,7%) amb destinació mercats internacionals.

Fins el mes de maig, el Port de Tarragona ha mogut 8,4 milions de tones d’energètics, que representa un creixement del 2,4%. En aquest segment, destaca l’increment del moviment de benzina (+48,9%), carbó (+46,5%) i biocombustibles (+6,9%). Pel que fa al tràfic d’adobs, que engloba fosfats, potasses i adobs naturals i artificials; l’augment ha estat del 41,6% en els cinc primers mesos de l’any.

Els materials de construcció també registren un creixement notable (+14,3%), i en especial el moviment d’asfalt ha augmentat un 397,1%.

D’altra banda, el Port de Tarragona manté el lideratge a l’Estat i a la Mediterrània en moviment de productes agroalimentaris. Fins el mes de maig, l’increment del tràfic d’aquests productes ha estat del 3%, superant el 1,6 milions de tones mogudes.

En l’àmbit dels productes agroalimentaris, s’ha registrat un creixement notable en fruites, hortalisses i llegums (+70,1%), conserves (+25%), i peix congelat i refrigerat (+176,3%).