.

Recreació virtual de la planta baixa (imatge superior), la darrera planta (mitjana) i la totalitat de l’edifici (inferior).

El Port de Tarragona ha tret a licitació, aquest dilluns 5 de novembre, les obres de rehabilitació de l’antic edifici d’oficines de l’Autoritat Portuària. La intervenció comprèn una rehabilitació integral de l’edifici que, amb 4.828 m² construïts, es destinarà a ús administratiu i de serveis portuaris. Es preveu que les obres durin 18 mesos amb un pressupost total de 5.544.003 € (sense IVA).

La rehabilitació i posada en marxa d’aquest emblemàtic edifici ha estat una constant i un objectiu principal de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Recordem que, aquest edifici va quedar buit el juny de 2010 quan es van traslladar les oficines de l’Autoritat Portuària a un altre edifici ubicat justament al costat. L’antic edifici requeria una rehabilitació integral per adequar-lo a les noves normatives constructives, d’eficiència energètica, habitabilitat, comunicacions i seguretat.

Des de 2013, el Port de Tarragona va començar a treballar per donar-li nous usos i recuperar l’antic edifici per integrar-lo al skyline de Tarragona. I avui, amb la licitació de les obres de rehabilitació, comença a fer-se realitat. Durant aquests anys s’ha treballat en el projecte executiu, aprovat definitivament aquest 2018 amb l’adjudicació pressupostària corresponent que permet tirar endavant la seva rehabilitació. Aquest  projecte actualitza i modernitza l’antic edifici, però sempre salvaguardant la seva essència arquitectònica.

Després d’estudiar diferents opcions i possibles usos de l’edifici, es va decidir optar per un model mixt d’ús administratiu i de serveis portuaris. D’aquesta manera, els serveis de Port Control, avui dia ubicats al moll de Catalunya, es traslladaran a la última planta de l’edifici i a la planta 5a de l’edifici on també s’ubicaran els serveis administratius de Salvament Marítim, l’àrea de senyals marítims de l’APT i l’àrea administrativa de la Corporació de Pràctics. També hi haurà sales operatives per a Capitania Marítima i per a la Direcció d’Operacions Portuàries així com una sala de crisis.

Pel que fa a la resta de plantes (de la 1a a la 4a) es preveu acollir oficines per terceres empreses que estiguin interessades en aquesta ubicació i alhora està previst destinar dues plantes per a ús de la mateixa Autoritat Portuària.

Per últim, la planta baixa permetrà obrir l’edifici a la ciutadania amb serveis de caràcter públic com una sala d’actes i un centre d’interpretació del Port que donarà a conèixer a la societat la història i evolució de la infraestructura portuària.

Aquest projecte es suma a les diferents actuacions que el Port està realitzant durant els darrers anys per a la millora de la façana marítima portuària. I, en aquesta línia, un cop finalitzi la rehabilitació de l’antic edifici i amb l’objectiu de donar continuïtat als espais com la passarel·la, el futur passeig marítim o el km 0, s’ha previst un projecte de reordenació de la zona on s’ubica l’antic edifici i l’edifici actual de les oficines de l’APT, amb tot un seguit de millores urbanístiques. En aquest projecte de reordenació també es preveu l’ampliació de les places d’aparcament de la zona dels tendals amb la incorporació de 90 noves places d’ús públic. Amb totes aquestes actuacions, des del Port de Tarragona es vol maximitzar l’ús i la relació directa de la ciutadania vers tota la nova façana marítima portuària de Tarragona.