.

.

TOTS 21

• La jornada presentarà estratègies i casos d’èxit d’ús de les eines digitals per part d’empreses i destinacions i mostrarà com treure’n rendiment.

Imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Vila-seca.

El plenari de l’Ajuntament de Vila-seca celebrat el passat 26 de març a les 19 hores en sessió telemàtica va aprovar amb els vots a favor dels regidors de tots els grups municipals la modificació de l’ordenança fiscal número 2.2.3 reguladora de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires. Aquesta modificació és una suspensió temporal pel pagament d’aquesta taxa durant el període maig-octubre de 2021.

D’altra banda, el ple també va aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de les taxes per ensenyaments musicals a l’escola de música i al conservatori. De fet, la modificació permet fraccionar el pagament de les matrícules d’aquests estudis.

El Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va presentar i va aprovar també amb el vot a favor dels 21 regidors les bases de subvencions per a les entitats esportives sense ànim de lucre i esports a títol individual del municipi..

Aquest nou model de subvencions per concurrència, fruit del treball i entesa de tots els grups municipals, es farà segons quatre programes: la promoció i desenvolupament de l’esport, l’esport de qualitat, l’esport inclusiu i igualitari i l’esport, els valors i les bones pràctiques. De fet, permetrà línies de subvencions a les entitats esportives, als esportistes amb dificultats econòmiques i als esportistes d’alt rendiment.

Redacció