.

Mario García, junt al regidor Pedro Lavilla

El plenari de l’Ajuntament de Salou va declarar ahir la “lesivitat” i impugnarà la contractació efectuada per part del regidor del grup municipal del PP Pedro Lavilla d’unes empreses que van editar un llibre de contes infantils per un import de 9.000€.

La contractació es va fer “sota la responsabilitat de l’esmentat regidor del PP, i amb el vist i plau de la llavors coordinadora de l’àrea i esposa del portaveu del grup municipal del PP, Mario García”, afirma CiU en un comunicat.

Davant la denuncia de presumptes irregularitats en la contractació, entenent que el treball contractat s’havia fraccionat en tres factures, es va crear una ponència político-tècnica que estudies i aclarís el tema

Segons el grup municipal de CiU-FUPS, l’informe final sobre el cas concloïa que “no es van complir les bases d’execució del pressupost ni els tràmits procedimentals per a l’execució de la despesa, no es va consultar als tècnics de l’àrea per justificar la necessitat dels  treballs realitzats, ni dels contes, i no quedava clar que els imports tinguessin correspondència amb la divisió de les factures”.

Per aquest motiu la Intervenció municipal va  emetre informe sobre si els treballs efectuats i la despesa es corresponien, obrint un expedient de “lesivitat” que va resoldre “no convalidar” la contractació efectuada, perquè existeixen irregularitats administratives.

El grup municipal de CiU-FUPS manifesta que “és irresponsable gastar-se 9.000 euros de diner públic amb uns llibres de contes que no tenen cap interès, quan haurien d’haver anat destinats a ajudes socials i a ajudes a persones i famílies amb necessitats”.

Cal recordar que  l’Ajuntament de Salou també va haver de  declarar la “lesivitat” d’altres expedients gestionats políticament pel mateix regidor del grup municipal del PP, Pedro Lavilla.

“En un acte de responsabilitat el regidor del grup municipal del PP Pedro Lavilla hauria d’abandonar  el seu càrrec públic per haver demostrat la seva incapacitat en la  gestió publica”.