.

.

TOTS 21

El ple de juliol també va aprovar el compte general de l’exercici 2021. Foto: Ajuntament

Del ple de l’Ajuntament de la Canonja del mes de juliol, cal destacar l’aprovació del compte general de l’exercici 2021, un document que mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució pressupostària. La proposta va prosperar pels vots favorables del Govern (PSC), Som Poble, Ciudadanos i Junts mentre que ERC hi va votar en contra.

El consell plenari va aprovar també una modificació de crèdit per 779.500 € que permetrà fer front a noves inversions entre les que destaquen l’adquisició de finques annexes al Parc de les Dues Hortes, les obres de millora de la zona verda entre carrer Marina i carrer de la Bassa Fonda, l’adquisició de terrenys adjacents a la plaça d’Europa per ampliació de parc públic, l’adquisició de mobiliari per a actes festius i la renovació de la xarxa wifi de diferents seus municipals, amb el vot a favor de tots els grups excepte ERC que es va abstenir.

Altres punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació definitiva, per unanimitat, del projecte tècnic de renovació i millora del sistema d’enllumenat públic del municipi que es durà a terme en tres fases. El projecte que s’executarà en tres fases s’ha valorat en 954.595,18 euros i permetrà un estalvi energètic total i d’emissions d’aproximadament un 72%.

Aquest projecte definirà els treballs necessaris per renovar i adequar les instal·lacions de l’enllumenat exterior del municipi per obtenir una millora en conceptes d’eficiència energètica. També indicarà les actuacions que es duran a terme així com les característiques tècniques i de seguretat que hauran de reunir les instal·lacions, de manera que la seva execució s’ajusti a la normativa vigent. El projecte contempla la substitució de totes les lluminàries de la Canonja per tecnologia LED, així com la renovació dels quadres de comandament de manera que es pugui fer el control i la monitorització amb un sistema de telegestió. El termini estimat de durada dels treballs d’execució de l’obra completa és de disset mesos: sis per la primera fase, sis per la segona i cinc per la tercera.

El ple també va debatre una moció del grup municipal d’ERC per impulsar un pla director del verd urbà que no va prosperar al comptar únicament amb els vots del grup proposant, Ciudadanos i Junts.

La sessió va acabar donant resposta, per part de l’equip de govern, a diversos precs i preguntes dels grups de la oposició.

Redacció