.

.

TOTS 21

Ajuntament de Constantí.

El Ple de l’Ajuntament de Constantí va celebrar aquest dijous 19 d’octubre una nova sessió ordinària en la qual es va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals presents, la modificació de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) per tal de neutralitzar l’increment del valor cadastral imposat pel govern estatal(1,08 %) que preveu l’article 32 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, pendent de l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018. Aquesta modificació consistirà en la reducció del tipus impositiu que passa del 0,7039 % al 0,6518 % (suposa una reducció del 8 %).

D’altra banda, també es va aprovar la concessió de subvencions (amb una partida que es manté en 14.000 euros) per a aquelles finques de naturalesa rústica que es mantinguin cultivades, sanejades i en bon estat de conservació.

Un altre dels punts que va generar consens en el Ple va ser l’aprovació provisional d’un Pla Parcial Urbanístic (PPU 10) incorporant les prescripcions sol·licitades en el seu dia (any 2009) per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest Pla Parcial preveu urbanitzar i desenvolupar uns terrenys del Polígon Industrial, propietat de IOSA Inmuebles, amb l’objectiu que importants empreses del sector logístic s’hi acabin instal·lant.

L’aprovació definitiva del projecte de renovació de la pavimentació i serveis de l’Av Onze de Setembre, c/Centcelles, c/Jaume I i Antonio Machado va ser un altre dels punts destacats del Ple. Durant el tràmit d’al·legacions s’ha acceptat una al·legació plantejada pel PdeCat en la que demanava la renovació total del paviment central i de la vorera dreta del carrer. El projecte té com a principal objectiu la substitució dels col·lectors d’aigua dels citats carrers, que es troben en molt mal estat, així com el paviment que es troba en un avançat estat de deteriorament. Aquest punt va ser aprovat pels grups municipals del PSC, PP i ICV, i les abstencions d’ERC i PdeCat.

Finalment, també es va tirar endavant l’aprovació de la proposta de bases reguladores per a la concessió de Subvencions relatives a Premis, Ajuts i Concursos organitzats per l’Ajuntament de Constantí en diversos àmbits com la promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, l’esport, la cultura, i la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació.

La segona part del Ple va estar centrada en les mocions relatives a la situació política que es viu a Catalunya, en relació als darrers esdeveniments que s’han viscut al llarg d’aquestes últimes setmanes. Els grups municipals d’ERC, PdeCat i ICV van registrar conjuntament tres mocions relatives a la condemna als atacs a l’escola catalana, demanant la llibertat dels presidents de l’ANC i Òmnium cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i de condemna a la violència policial durant la celebració de l’1-O. Aquests punts van ser aprovats amb els vots favorables d’ERC, PdeCat i ICV, el vot contrari del PP, i l’abstenció dels regidors del PSC, que al seu temps van presentar una moció pròpia incloent aquestes mateixes qüestions (aprovada amb els vots favorables dels regidors del PSC, l’abstenció d’ERC, PdeCat i ICV, i el vot en contra del PP).

Dintre de les mocions, per unanimitat també es va aprovar la presentada pel PdeCat per reduir l’IVA dels servei funeraris (del 21 al 10 %).