.

Els membres de la mesa reunits

La mesa ha acordat aquest vespre per majoria recusar el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, i el magistrat Pedro José González-Trevijano amb relació al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel president del govern d’Espanya contra diversos preceptes de la llei de consultes populars no referendàries i de participació ciutadana.

La mesa s’ha reunit un cop ha acabat el ple per tramitar la petició que han presentat aquesta tarda conjuntament els portaveus de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP perquè el Parlament presenti una sol·licitud de recusació d’aquests dos magistrats, “a causa dels elements objectius que acrediten la manca d’imparcialitat i d’independència”.

El màxim òrgan de govern de la cambra ha encarregat als serveis jurídics que preparin l’escrit de recusació per presentar-lo de forma urgent davant el tribunal.