.

A la zona esportiva està previst urbanitzar l’àrea i l’entorn dels vials d’accés, de manera que s’arranjarà els carrers i se’ls proveirà de serveis com enllumenat, clavegueram i aigua de boca, a més d’enjardinament.

El ple de l’Ajuntament del Morell, en la sessió ordinària del passat 28 de juny, va aprovar el pressupost general del 2018, que ascendeix a 7.094.697,96 euros. Uns comptes que, segons les paraules del regidor d’Hisenda, Eloi Calbet, són “equilibrats i ajustats a les necessitats actuals del municipi”, ja que “recullen una racionalització de les despeses i generen sinergies per optimitzar els recursos a mitjà i llarg termini”, detalla. A més, val la pena destacar que s’han congelat els impostos i les taxes o preus públics, de manera que la càrrega fiscal al ciutadà no es veurà afectada.

El pressupost ha estat finançat amb ingressos de caràcter ordinari, com és habitual, i amb la concertació d’un petit préstec, per tal de sufragar les despeses derivades de les inversions previstes. Val a dir que el deute de l’Ajuntament és mínim, i que el romanent de tresoreria supera els dos milions d’euros, la qual cosa es tradueix en una bona salut financera.

El servei a les persones, la prioritat

Els números morellencs prioritzen el servei a les persones, per això “seguim apostant per subvencionar totes aquelles activitats que promocionem des del consistori, com són l’escola de música, la llar d’infants, el centre de serveis per a la gent gran o el pavelló esportiu, entre altres”, exposa Calbet. També continuarà el suport a les entitats locals i esportives, a la vegada que “seguirem treballant pel foment de la cultura i l’oci a casa nostra, i donarem suport a l’economia local i la promoció econòmica del Morell a través de diverses campanyes i propostes que reforcin aquest sector”, apunta el regidor.

Així mateix, és important l’èmfasi que posa l’equip de govern de l’Ajuntament del Morell en els aspectes socials i d’aquells que tinguin situacions d’urgència: el pressupost s’ajusta a la realitat del municipi i a aquelles necessitats que, any a any, poden anar sorgint.

Inversions de futur

Entre les inversions més importants que es contemplen dins del pressupost hi ha la fase final de la plaça i l’entorn de l’Era del Castell i la urbanització de la zona esportiva. Pel que fa a la primera, es destinaran 700.000 euros a la baixada de l’Era del Castell i també al solar que ha de donar continuïtat a aquesta plaça, integrant tot l’entorn a la resta de carrers i a la rambla. Així, només faltarà finalitzar l’obra de l’interior de la sala situada sota la plaça.

I quant a la zona esportiva, està previst urbanitzar l’àrea i l’entorn dels vials d’accés, de manera que s’arranjarà els carrers i se’ls proveirà de serveis com enllumenat, clavegueram i aigua de boca, a més d’enjardinament. El cost serà de 540.000 euros.

Entre altres qüestions previstes, cal remarcar també la implementació de l’edifici de l’Ajuntament vell com a nou equipament municipal, la instal·lació de DEA (desfibril·lador extern automàtic) a la via pública, actuacions a les escoles municipals, al centre de dia o al teatre municipal, entre altres.

Llum verda al cos de vigilants municipal

Una de les accions de govern de la legislatura, que també s’inclou en el pressupost, és la cobertura de les places de vigilants municipals. “L’equip de govern fa temps que hi treballa, ja que es tracta d’una demanda veïnal llargament reivindicada”, indica Calbet, regidor responsable també de l’àrea de Governació. Així, un cop les places estiguin cobertes, el Morell es dotarà d’un cos de vigilants municipal que es posarà en marxa tan aviat com sigui possible.