.

.

TOTS 21

Gabinet d'Estudis, Juan Gallardo, durant la presentació de l'estudi, aquest matí a les instal·lacions de CEPTA. Foto: Cedida

Gabinet d’Estudis, Juan Gallardo, durant la presentació de l’estudi, aquest matí a les instal·lacions de CEPTA. Foto: Cedida

El nombre d’oficines bancàries de les comarques de Tarragona ha disminuït un 20% en quatre anys, tal com assenyalen les dades que es mostren el darrer Observatori Empresarial de CEPTA.

Tal com mostra l’estudi, el nombre d’oficines d’entitats de dipòsit (banc i caixes d’estalvi) que hi havia actives durant l’any 2013 era equivalent al de 1997, amb 664 oficines, després d’assolir el màxim històric l’any 2009, amb 833 punts de venda. La reducció suposa un 20% menys d’oficines en aquest període de quatre anys.

La reducció de la xifra d’oficines també afecta el nombre d’ocupats en el sector, que passen més de 4.000 durant el 2008 al voltant dels 2.500 l’any 2015. Segons els autors de l’estudi, el Gabinet d’Estudis de CEPTA, és molt possible que aquesta xifra segueixi disminuint al mateix ritme dels processos de concentració que es preveu que continuïn desenvolupant en el futur.

“Els darrers processos de concentració bancària afecten a entitats molt arrelades a les comarques de Tarragona i preveiem que, amb aquest procés, molts municipis petits quedin sense oficina bancària”, destaca el cap del Gabinet d’Estudis de CEPTA, Juan Gallardo, que destaca que “podríem viure una situació de reducció del mercat bancari a les nostres comarques que ens situaria a nivells dels anys vuitanta”.

La disminució del nombre d’oficines bancàries també té afectacions pel que fa a la cessió de crèdit a les empreses. L’Observatori Empresarial posa de relleu que la reducció d’operadors bancaris -entre altres motius- suposa que hi hagi menys competència entre diferents entitats bancàries i que, per tant, es redueixin les opcions de les petites i mitjanes empreses d’accedir a línies de crèdit.

“Les dades del Banc Espanya destaquen que l’accés al crèdit per part de les empreses segueix reduint-se, tot i que aquest 2015 és un any de recuperació”, afegeix Gallardo, que destaca que, “creiem que aquest escenari no variarà, que suposarà que la recuperació econòmica sigui més lenta i més complexa”.