.

.

TOTS 21

Autoritats i mebres d’Aurora, durant la signatura de l’acord. Foto: Cedida

L’Ajuntament del Morell i l’Associació Aurora, entitat social que integra persones amb problemes de salut mental i que promou la recuperació ambiental del curs baix del riu Francolí, han signat un nou acord per a la custòdia de diferents entorns fluvials del terme municipal del Morell.

L’acord 

L’objectiu de l’acord signat ara és preservar els valors naturals i plantejar un conjunt d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat d’aquest entorn. En el marc d’aquest acord de custòdia es pretén continuar amb la recuperació de l’entorn fluvial proper a la Granja dels Frares i donar continuïtat a la Plantada Popular del Morell. En el cas d’enguany, adaptada a les circumstàncies. Així, es plantegen actuacions encaminades a la recuperació del bosc de ribera i a l’eliminació d’espècies de flora invasores, com ara la canya i l’ailant. A més llarg termini, també s’organitzaran jornades de voluntariat ambiental en les que participi el veïnat.

L’Ajuntament del Morell i l’Associació Aurora estan d’acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, perquè en puguin gaudir totes les persones i també les generacions futures. Per aquest motiu, han renovat aquest marc de col·laboració per dur a terme aquesta iniciativa de custòdia del territori.

L’àmbit d’aquest acord se situa a les riberes del riu Francolí i del riu Glorieta, al terme municipi del Morell, i en una finca municipal entorn de la Granja dels Frares. En total abasta un espai de més de cinc quilòmetres de longitud.

La riuada dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 es va endur 800 exemplars de diferents arbres i arbustos de ribera que s’havien plantat a la llera del Francolí i que van desaparèoxer, en el terme municipal del Morell i a tocar de l’emblemàtic espai de la Granja dels Frares. La riuada també es va endur els arbres -freixes i àlvars- que ja hi havia a la zona d’abans de la plantada.

L’Associació Aurora, promotora de la plantada, va estar en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb l’Ajuntament del Morell per valorar què fer a partir d’aleshores ‘La intenció és la de seguir fent plantacions populars perquè és una bona experiència. Vam viure una gran jornada de voluntariat i volem que l’experiència continuï’, va dir aleshores a Tots21 el seu director, Jaume Santos. Era la primer plantada que es feia al Morell després d’una feina de mesos preparant el terrenys i desbrossant-lo.