.

.

TOTS 21

Una imatge del Jutjat de Pau de Salou. Foto: Cedida

Les dependències del Jutjat de Pau de Salou romandran tancades al públic, des d’avui al matí, i fins a nova ordre. Tanmateix, hi haurà uns serveis essencials que es podran realitzar a través d’un funcionari / a que estarà de guàrdia i que atendrà els casos urgents.

La Instrucció 1/2020, de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya davant l’impacte del SARS-CoV-2 i de mesures específiques a l’àmbit de les conciliacions administratives laborals, estableix en el seu punt 6 els serveis essencials relatius a la prestació del servei públic d’Administració de Justícia i determina les dotacions de personal que els hauran de prestar.

Així, s’estableix una dotació d’1 funcionari / a de qualsevol cos per als Jutjats de Pau (inclusiu per actuacions de registre civil establertes a la Instrucció 1/2020) per a:

– Expedició de llicències d’enterrament.

– Matrimonis en risc de mort (article 52 del Codi civil).

– Inscripcions de naixement en termini peremptori.