.

En comparació amb el tercer trimestre del 2017, l’EBIT (resultat d’explotació) va disminuir en 429 milions d’euros, situant-se en 1.400 milions d’euros.

En el tercer trimestre de 2018, les vendes del Grup BASF van augmentar en un 8% interanual fins a arribar als 15.600 milions d’euros. Això es va deure principalment als majors preus de venda en tots els segments. El creixement dels volums i l’adquisició dels negocis de Bayer a l’agost de 2018 també van contribuir a l’augment de les vendes. Els efectes de divises negatius van tenir un impacte compensatori. El resultat d’explotació (EBIT) abans d’extraordinaris va disminuir en 232 milions d’euros fins als 1.500 milions d’euros, principalment a causa d’una contribució significativament menor del segment de Chemicals. L’EBIT abans d’extraordinaris també va disminuir considerablement en els segments de Functional Materials & Solutions i Agricultural Solutions, i només es va veure lleugerament reduït en el segment Performance Products. Aquesta situació es va veure parcialment compensada per la millora dels guanys a Other.

Els efectes extraordinaris en l’EBIT van totalitzar almenys 75 milions d’euros el tercer trimestre de 2018, en comparació amb els 122 milions d’euros del trimestre de l’exercici anterior. A més dels costos d’integració incorregudes en relació amb l’adquisició d’importants negocis i actius de Bayer, cal destacar també les despeses per mesures de reestructuració i altres càrrecs. En el mateix trimestre de l’exercici anterior es van obtenir ingressos especials en el segment de Performance Products a causa de la transferència del negoci de productes químics per al cuir de BASF al grup Stahl. En comparació amb el tercer trimestre del 2017, l’EBIT va disminuir en 429 milions d’euros, situant-se en 1.400 milions d’euros. El resultat d’explotació abans de la depreciació, l’amortització i els efectes extraordinaris (EBITDA abans d’extraordinaris) va disminuir en 254 milions d’euros fins als 2.300 milions d’euros; l’EBITDA va disminuir en 465 milions d’euros fins als 2.200 milions d’euros.

En la presentació de les xifres trimestrals del Grup BASF, Martin Brudermüller, president de la Junta Directiva, i Hans-Ulrich Engel, director financer, van assenyalar alguns dels factors especials que han repercutit en el tercer trimestre: “Hem completat l’adquisició d’importants negocis i actius de Bayer, i hem arribat a un acord sobre la fusió de Wintershall i DEA “, va afirmar Martin Brudermüller. Després de la signatura de l’acord de transacció entre BASF i LetterOne, calia ajustar la informació financera de forma retroactiva des de l’1 de gener de 2018. Les xifres de l’any anterior també han estat reelaborades en conseqüència.

El baix nivell de l’aigua del riu Rin ha causat un impacte en els negocis. “Al llarg de tot el tercer trimestre, hem hagut de enfrontar-nos amb aquesta situació, el que ha portat a retallades de producció i majors costos de transport”, va comentar Martin Brudermüller. A més, el període de referència està sent comparat amb l’extraordinàriament sòlid tercer trimestre del 2017 del Grup BASF, en què l’entorn empresarial va ser considerablement més favorable en comparació. “Els reptes en l’entorn macroeconòmic són cada vegada més grans, la qual cosa pot apreciar-se en els nostres resultats del tercer trimestre de 2018”, va afegir Brudermüller.