.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Salou proposarà al proper plenari municipal d’aquest dimecres una congelació dels impostos i taxes municipals pel proper any per tal d’assegurar una estabilitat pressupostària i el manteniment dels serveis que presta l’Ajuntament a la ciutadania. En aquest sentit, des del govern i tenint present l’actual escenari econòmic pretén continuar amb una política basada sota els principis d’eficàcia i determinació de les despeses necessàries que la ciutadania demanda, però sense que això suposi una davallada en la qualitat de la prestació dels serveis municipals. Així, pel 2019, s’aplicaran les següents mesures:

  • Es congela l’Impost de Béns Immobles -malgrat la pujada del 2% de l’IPC
  • Equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses als efectes de bonificacions a les taxes de prestació de serveis públics
  • No s’aplicarà l’Impost de Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana en cas de no existir increment entre el valor de compra i venda
  • Bonificació del 75% de la quota per habitatge habitual i no aplicació de taxes en els expedients de canvis de titularitat d´una llicència d´activitat
  • Bonificació del 100 % dels vehicles clàssics, en l´impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  • Foment de ocupació en contractes laborals indefinits. Bonificacions en l’impost d´activitats econòmiques ( fins el 50 % de bonificació)
  • Gratuïtat de les taxes per l’expedició de documents administratius expedits per tramitació electrònica i bonificació del 10 % de les taxes envers expedients de tramitació telemàtica a persones no obligades per Llei
  • Bonificacions per la taxa de prestació d´ajut domiciliari a persones en situació de risc social i amb situacions de dependència

Des del govern, com explicava l’alcalde Pere Granados “som sensibles a la necessitat de crear ocupació i hem determinat no incrementar aquells impostos que fan referència al foment al creixement econòmic i a la creació de llocs de treball; ja sigui en impostos com l’obertura d’activitats econòmiques, l’ICIO o les taxes vinculades al sector econòmic comercial o la plusvàlua”. D’altra banda, els impostos i taxes vinculades a l’activitat econòmica també es mantenen invariables.

Per la seva part el regidor de Gestió Econòmica, Toni Brull, apuntava que s’ha tingut molt en compte aspectes d’ajuda als més necessitats i afegia que “també es mantenen les exempcions i bonificacions socials existents que, en el seu conjunt, comporten un benefici a les famílies i persones que sol·liciten serveis municipals (ensenyament, cultura, formació, esports…) i en sumem de noves com l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses”.

Així, des del govern es mantenen i augmenten fins a quasi una vintena les mesures de caràcter econòmic i fiscal i una altra vintena de caràcter social; entre elles la bonificació a l’impost sobre béns immobles de fins un 90% de l’habitatge habitual per a famílies nombroses i monoparentals; descomptes en activitats esportives per a famílies nombroses, monoparentals i joves; descomptes en formació d’adults o bonificacions en transport públic, entre d’altres. La voluntat del govern és per tant mantenir la qualitat dels serveis i prestacions que l’Ajuntament ofereix assegurant l’equilibri econòmic i financer de l’Ajuntament en un entorn de recuperació econòmica, evitant un endeutament municipal que comportaria la pujada necessària d’impostos.

A més, entre d’altres aspectes es manté  la bonificació de l’1% en la domiciliació dels rebuts; la bonificació del 1,5 %en el sistema de pagament avançat (SPA) i la bonificació de l’1% en el sistema de pagament fraccionat (SPF).