.

.

TOTS 21

El Consell de Ministres, en la seva reunió d’avui, ha autoritzat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través d’Adif Alta Velocitat (Adif AV), les obres per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterrani amb una inversió superior als 121 milions d’euros.

Les obres de via i electrificació es divideixen en dos contractes, un per al tram Castelló-Vinaròs, amb un valor estimat de 76.771.606,54 euros, i l’altre per al tram Vinaròs-Vandellòs, amb un valor estimat de 45.013.407,07 euros, tots dos imports sense IVA. En els dos contractes, el termini d’execució estimat és de 18 mesos.

D’acord amb el compromís del Govern, es tracta d’una de les actuacions de major rellevància per al desenvolupament del Corredor Mediterrani com a eix estratègic per al foment del transport per ferrocarril i el desenvolupament socioeconòmic de l’arc mediterrani i la seva àrea d’influència.

Els projectes tenen per objectiu implantar l’ample estàndard mitjançant el canvi d’ample de via en aquest tram d’al voltant de 150 km de longitud, passant de l’actual de 1.668 mm a 1.435 mm. Les obres comprenen les operacions necessàries en plataforma, superestructura i electrificació. Es pretén així garantir en tot moment l’adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers i mercaderies.

Tram Castelló-Vinaròs

La implantació de via doble en ample estàndard en aquest tram es realitzarà tant en les vies generals com en vies d’apartat, adaptant les instal·lacions per a la correcta explotació de la longitud de tren estàndard interoperable (750 m). Per a això, s’instal·laran vies amb una longitud útil de 750 m en les estacions dels Palmes, Torreblanca, Santa Magdalena de Polpís, i Benicarló-Peníscola i Vinaròs.

En la fase 1, corresponent amb els treballs previs, es realitzaran actuacions en via, mitjançant l’ampliació de la plataforma per a l’execució de les vies d’apartat de 750 m, la reposició de serveis afectats i l’ampliació del drenatge, l’execució de la nova superestructura amb materials polivalents i altres treballs d’obra civil, com l’adaptació de la bàscula dinàmica dels Palmes a l’ample estàndard.

També es duran a terme actuacions en estructures, entre les quals figuren la protecció de les piles d’un pas superior, la reposició de les pantalles acústiques en l’estació de Benicàssim, l’ampliació d’un pas inferior de carretera i per a vianants en l’estació de Torreblanca, mentre que a Vinaròs s’executarà una nova andana i un pas inferior entre andanes.

A més, es construiran noves rampes a final d’andana en les estacions dels Palmes, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs, la prolongació de l’andana a Orpesa amb nova senyalització de borda andana (franja groga de seguretat i paviment de botons).

Per part seva, en l’estació de Vinaròs es demolirà el moll existent en la via 3, es construirà una nova andana entre les vies 3 i 5 de 210 m de longitud, així com un nou pas inferior de prolongació de l’existent de l’andana 1 a l’andana 3, amb una nova embocadura i dotat d’ascensors.

Respecte a l’electrificació, s’adaptaran les instal·lacions per a ser compatibles a una futura alimentació de 25 kV i es realitzaran noves fonamentacions, l’hissat de nous pals i pòrtics, la col·locació de nou fil de contacte, així com la renovació i muntatge d’altres elements del sistema, mantenint-se la tensió actual en catenària a 3KV CC.

Una vegada finalitzada la primera fase, la plataforma ferroviària tindrà la configuració funcional final i es donarà pas a la fase 2, consistent en el canvi d’ample de via en les vies generals i d’apartat i canvi d’ample d’aparells, substitució de creuaments fixos per creuaments mòbils en via general.

A més, s’ampliarà l’ample d’andana en les estacions dels Palmes, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs. Excepte en Els Palmes, en la resta d’aquestes estacions, s’executarà una nova peça de vora d’andana.

Tram Vinaròs-Vandellós

En aquesta actuació, a més del canvi d’ample en les vies generals i d’apartat, també es realitzarà una actuació similar en el ramal de Tortosa.

Igual que en el tram anterior, en la primera fase es realitzaran actuacions en via, mitjançant l’ampliació, la reposició i ampliació del drenatge, l’execució de la nova superestructura amb materials polivalents, i altres treballs en estructures entre les quals figuren la protecció de les piles d’un pas superior.

S’executaran noves rampes a final d’andana en les estacions d’Ulldecona, L’Aldea-Amposta i L’Ametlla de Mar, i vies d’apartat de 750 metres a Ulldecona i L’Ametlla de Mar. Respecte al sistema d’electrificació, alimentada igualment a 3kV en CC, es faran treballs similars als del tram anterior.

A més, s’ampliarà l’ample d’andana en les tres estacions anteriorment esmentades, amb l’execució de noves peces de vora d’andana en una longitud de 200 m. A més, es col·locaran andanes provisionals annexos als existents en les estacions L’Aldea-Amposta i L’Ametlla de Mar. En l’estació de Tortosa, en ser terminal, aquestes operacions es duran a terme en tota la longitud existent de l’andana.

De manera anàloga, una vegada finalitzada la primera fase, la plataforma ferroviària tindrà la configuració funcional final i es procedirà a la fase 2 mitjançant el canvi d’ample de via en les vies generals i d’apartat i l’adequació dels aparells de via.

Totes aquestes actuacions contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és el número 9, que té entre les seves metes la construcció d’infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà.

Fons europeus

Aquesta actuació podrà ser cofinançada pel Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF).

Redacció