TOTS 21

El director-gerent del CAT, Josep-Xavier Pujol, a la dreta, junt a Francesc Polo, cap del Departament de Distribució, atenent els periodistes. Foto: Tarragona21

El Consorci d’Aigües de Tarragona -CAT- revisarà els propers mesos la totalitat de la canonada principal que subministra aigua als 89 consorciats i que suma 75 quilòmetres de longitud per tal de detectar i prevenir possibles avaries com la que va succeir el passat 3 de gener i que va deixar sense subministrament a tots els consorciats en la més greu avaria que ha viscut en els trenta anys des de la seva posada en marxa.

Aquesta mesura ja estava previsa fer però ‘s’avançarà tot el que sigui possible’, acció que compta amb el suport econòmic de la Generalitat aprovat en Consell Executiu el passat dimecres, en una actuació conjunta amb què es treballava des de feia mesos. Es tracta de radiografiar la totalitat de la canonada principal, calibrant tub a tub, en una actuació que s’allargarà durant mesos. El CAT la monitoritzarà en continu la instal.lació per detectar de manera preventiva possibles problemes a la canonada principal per saber ‘si tenim algun tram més afectat o hi hem d’actuar de manera preventiva’. El projecte total suma entre cinc i sis milions d’euros.

Per més endavant es tractarà a un nivell superior de l’Administració diversificar el risc, amb duplicació de canonada i disposar d’altres subministraments.

Josep-Xavier Pujol, director gerent del CAT, ha comparegut avui davant la premsa per explicar què va succeir i les mesures que es posaran en marxa. El CAT ha constatat que es tracta d’una avaria ‘imprevisible’ per indetectable ja que va ‘col.lapsar completament un tram de canonada’, que va rebentar en un instant, canonada situada al barranc de la Borrassa. Ara s’avançarà una diagnosi que ja estava previst fer, analitzar tub per tub la totalitat dels 75 quilòmetre de canonada principal, i amb un ajunt econòmic de la Generalitat.

El CAT ha rebut peticions de reclamacions de 17 titulars del vehicles que van ser arrossegats a Amposta a la zona de l’avaria i del propietari de la finca afectada, i de l’Ajuntament de l’Ampolla, amb carrers afectats a la zona del barranc de la Borrassa. No esta avaluat encara el cost total que suposarà, i que les companyies d’assegurances que té contractades se’n faran càrrec. S’ha fet ja el peritatge del que ha resultat afectat.

Tot i que les empreses del sector químic consorciades a l’Aeqt no van haver de reduir al seva producció, com ja va anunciar aquest digital, sí ho va haver de fer una empresa de Reus i una segona que va haver de reduir la seva producció. En municipis restaren afectats algunes localitats del Baix Penedès. Pujo ha titllat de ‘diligent’ la resposta que van tenir els ajuntaments donant subministrament alternatiu d’aigua.

La petició de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, de disminuir la dependència de l’aigua de l’Ebre, amb un ús major de recursos propis, és vist positivament pel CAT. ‘Tothom que pugui posar els seus recursos en marxa en una situació d’emergència o d’una altra situació ens fa un favor’.

Demà divendres, experts del Centro Superior de Invstigacions Científicas -CSIC- cridats pel CAT es desplaçaran al lloc per diagnosticar les causes del col.lapse de la canonada. Tot apunta que el problema és de la pròpia canonada o del seu entorn i es descarta ‘totalment’ l’acció humana com a causant.

El CSIC ja ha col·laborat en estudis anteriors per determinar i resoldre el tema de la corrosió per carbonatació del formigó en conduccions no enterrades susceptibles de patir aquesta patologia. Per aquest concepte, que inclou accions preventives, correctives i la variant del Coll de Balaguer es van invertir entre els anys 2013 i 2016 un total de 7,6 M€.

En aquest sentit, el Consorci compta amb un pressupost anual de més de 3,4 M€ per al manteniment de la xarxa de distribució de més de 400 km de conduccions. De manera periòdica el CAT realitza inspeccions de les conduccions amb sofisticats sistemes tecnològics que permeten conèixer fuites a la xarxa, aconseguint que les pèrdues es situïn per sota de l’1%.

Fallada inesperada

El Consorci s’ha mostrat sorprès perquè aquesta fallada estructural -la canonada va esclatar en un instant- s’hagi produït en un termini de trenta anys des de l’inici de l’explotació, ja que els experts consideren que pot funcionar bé fins als 75 anys del seu ús, que és el seu període de renovació. ‘Per sota d’aquests anys no és d’esperar cap succés que posi en risc el subministrament’, ha afirmat el director de l’organisme.

‘La complexitat de l’avaria i del seu tractament, amb el reompliment de la canonada afectada’ van endarrerir la recuperació del servei, ha assenyalat Pujol. Es tractava de no agreujar la situació posant ràpidament en marxa el subministrament i exposant-se a noves avaries, ja que el principal probema que hagués pogut provocar noves avaries hagués pogut sorgir de la presència d’aire dins les canonades. El tancament del subministrament es fa en 17 minuts i no abans per evitar avaries i la recuperació de la totalitat del subministrament, una operació ‘crítica’, va trigar vuit hores per la mateixa raó. ‘Per molta pressa que tinguéssim a restablir el servei, són prioritaris la cautela i la seguretat’. Es va treballar durant quaranta hores ‘de manera ininterrompuda’, hores en què no hi hagué servei ‘als que més van patir’.

El portaveu del CAT ha subratllat que els estatuts del CAT fixen que no hi haurà indemnitzacions a abonar per part del Consorci en cas de fallada del subministrament sigui per la raó que sigui. ‘Vam avisar els consorciats que posessin en marxa els subministraments alternatius de què disposen’, ha afegit Pujol. Es tracta de 63 municipis i 26 indústries químiques.

La canonada afectada és de formigó pretesat, de 12 metres de llargada i de 1600 mm. de diàmetre interior i és la conducció principal que va de l’Ampolla a Tarragona. No hi ha un sistema alternatiu o dublicat per evitar situacions de manca de subministrament no previst, ha assenyalat Pujol, que ha reconegut que fora positiu que així fos. ‘Pot haver fallat el formigó, la camisa de xapa o una armadura en espiral’ que existeix al lloc.

El CAT fa recorreguts periòdics per detectar fuites, ‘que el tenim molt baix’. Feia justament poc temps que s’havia inspeccionat el tram afectat i no ‘presentava fuites’, amb un sistema complexa que detecta petites fuites. ‘Res feia previsibe aquesta avaria ni s’esperava en cap cas’, ha reiterat el director de l’organisme. No es va detectar aquest cas ja que ‘és atipic, poc probable que passés. El risc zero no existeix. Estem al damunt per evitar que tornia  passar’.

J. Garcia