.

El conseller, reunit amb autoritats del territori

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat avui, durant una visita al Priorat, l’inici dels treballs de redacció d’un Pla director urbanístic (PDU) d’enoturisme, que abastarà els territoris compresos en qualsevol de les deu Denominacions d’Origen (DO) catalanes. El Pla es preveu que estigui enllestit la propera tardor i es presentarà oficialment al Penedès.

L’objectiu del nou PDU serà facilitar un marc urbanístic adequat per potenciar i gestionar el turisme basat en la coneixença del paisatge de les vinyes, l’arquitectura dels cellers i el procés d’elaboració del vi o el cava. Un dels seus punts claus serà l’establiment d’una regulació urbanística que entengui les diferències del territori.

Actualment, la regulació d’aquestes activitats i instal·lacions es limita a l’àmbit territorial de cada municipi, de manera que es poden trobar paràmetres reguladors d’ocupació màxima de les instal·lacions o sostre màxim molt diferents en territoris d’idèntiques característiques pel que fa a la seva activitat agrària, població vegetal, paisatge i topografia.

L’objectiu és, per tant, fixar àmbits territorials més amplis, a efectes de regulació urbanística d’una activitat que s’estén en idèntiques condicions per un territori molt més ampli que el del terme municipal i, fins i tot, que el de la comarca. Cal tenir present que les vinyes de les DO abasten una superfície aproximada de 50.500 hectàrees.

El PDU haurà de vetllar per potenciar i aprofitar els recursos de cada àrea sense perjudicar-ne la qualitat paisatgística, regulant les construccions que són necessàries per a l’activitat d’enoturisme. Així, pel que fa als usos, es considera important fomentar el seu potencial turístic, fent possible el desenvolupament d’activitat hotelera, comercial, museística i de restauració vinculada i establint la regulació necessària per a la seva adequada integració.