.

.

TOTS 21

El ple del Consell Comarcal del Tarragonès ha aprovat un pressupost de 17.449.239,81 euros per a aquest 2018. La xifra representa un increment de l’11,57 %, respecte al pressupost de l’any anterior que era de poc més de 15 milions d’euros. De nou, les polítiques territorials i socials es veuran afavorides amb aquests pressupostos que tenen també la voluntat de continuar amb el compliment puntual dels compromisos econòmics de la institució per mantenir-la sanejada econòmicament.

Es continuen prioritzant els serveis socials

Els pressupostos aprovats recentment, tenen una clara vessant social i prioritzen el benestar de les persones. Així doncs, gran part del volum econòmic es destinarà al desenvolupament de diverses actuacions d’àmbit social, les quals està previst que proporcionin recursos i serveis a les famílies més desafavorides per l’actual situació econòmica. Tot plegat fa que el pressupost d’aquest 2018 prevegi un augment del 45 % dels ajuts per a les famílies i les entitats sense ànim de lucre. Un conjunt d’ajuts que passen dels 2.524.631 € al 2017, als 3.664.756 € en aquest 2018.

En aquest sentit també, l’àrea de Benestar Social, una de les que té major pes en l’estructura pressupostària de l’ens, gestionarà un total de 4.100.000 €. Precisament, aquest departament presentarà canvis de cara a aquest 2018, quan implementarà quatre nous serveis. En concret, s’implantarà el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), el Servei d’Intervenció Diürna (SIS), el Servei d’Intervenció a les Famílies Extenses (SIFE) i el Servei de Transport a Centres de Dia a les Persones Grans. A banda, l’àrea continuarà gestionant els programes que actualment es presten, com són els equips bàsics, l’ajuda a domicili, immigració, transport adaptat, violència de gènere i urgències socials. El desenvolupament de tots aquests serveis suposarà la contractació de prop de 30 professionals que desenvoluparan la seva tasca dintre de l’àrea de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Tarragonès.

Suport als estudiants i foment de l’ocupació

Un altre gran paquet d’actuacions previstes per a aquest 2018 en els pressupostos del l’ens supramunicipal, és el que engloba les accions relacionades amb el món de l’ensenyament. Les subvencions als serveis escolars augmentaran la seva dotació en un 54 %. Concretament, la gestió de les beques menjador rebrà una dotació de 5.700.000 €.

D’altra banda, el foment de l’ocupació és una altra de les fites marcades en el nou pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès. És per això que es preveu la incorporació de 28 persones contractades a través de diferents plans d’ocupació. Aquests nous treballadors disposaran de contractes de treball d’entre sis mesos i un any de durada, i estaran distribuïts entre el Contracte Programa, el Programa Treball i Formació, que permetrà la incorporació de 29 persones, i el Programa de Garantia Juvenil, amb el qual aquest any s’incorporaran 5 persones. Actualment treballen al Consell Comarcal del Tarragonès, unes 140 persones, incloent personal de plantilla i els dels diferents programes d’ocupació, joventut, serveis socials, etc.

Un servei vital per als municipis

Un altre dels departaments que s’enduu bona part del pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès, és el de Medi Ambient. Entre els serveis prestats a través d’aquesta àrea destaca el Servei de Recollida de Residus, el Servei de Neteja Viària i el de Neteja de Platges, la gestió de les sis deixalleries fixes de la comarca i la deixalleria mòbil i el Servei de Recollida Selectiva de Residus, entre d’altres. Aquest és un servei bàsic, especialment per als municipis més petits del Tarragonès, que sense l’actuació que ofereix la institució comarcal es veurien privats d’aquestes accions de l’àmbit mediambiental. La gran fita d’aquest departament per al 2018, és la renovació del contracte de la brossa que ha de comportar millores notables per als ajuntaments que reben aquest servei.

Augmenta l’aportació de la Generalitat

Finalment, i pel que fa al capítol d’ingressos del pressupost de la Corporació, cal destacar que la partida més important és la de les transferències corrents, que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat. Aquesta partida suma 16.634.773,07 € i ha tingut un increment del 13,10 % respecte a l’any anterior. Així doncs, el 59 % dels ingressos del Consell provenen de la Generalitat; el 33 %, dels ajuntaments i prop d’un 6%, de la Diputació. El 2 % restant provindria d’altres fonts.

Pel que fa a les despeses, les partides de compra de béns corrents i serveis (7.748.840,82 €), les de personal (4.870.531.51 €) i les transferències corrents, són les més importants.

Amb el pressupost de prop de 17.500.000 d’euros aprovat per a aquest 2018 al Consell Comarcal del Tarragonès, la corporació constata la seva vocació social i de servei a les persones. Alhora, el Consell aposta de manera clara per la cooperació activa entre els 22 municipis de la comarca als quals ofereix diversos serveis.