.

Imatge d'una de les visites als casals

Imatge d'una de les visites als casals

Quan s’acosta el bon temps les famílies comencen a pensar en què fer amb els seus fills i filles durant els mesos d’estiu… Això fa que tot un seguit d’empreses, entitats, Administracions i escoles, organitzin tallers, casals i colònies per als més petits i per als no tant petits de la família.

Tant des del Consell Comarcal del Tarragonès, que té les competències delegades en matèria de Joventut, com des de la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona, es realitzen visites de seguiment per garantir el compliment de la normativa d’aquestes activitats, amb l’objectiu que les famílies tinguin la garantia que aquestes reuneixen unes condicions adequades.

A la nostra Comunitat Autònoma les activitats amb infants i joves menors de 18 anys es regeixen pel Decret 137/2003, que regula la seguretat i bona planificació de les activitats i equipaments on s’han de desenvolupar, com casals, colònies, rutes i acampades. El contingut d’aquest Decret és d’aplicació a les activitats organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les que prèviament s’hi inscriuen els menors.

L’objectiu d’aquesta normativa, a part de vetllar per la seguretat de les persones assistents, és també vetllar per la qualitat pedagògica d’aquestes activitats i obliga als promotors i organitzadors a complir amb uns requisits bàsics com són:

– La presència d’un monitor per cada deu nens.
– del total de monitors de l’activitat, el 40% han de tenir titulació en el lleure (carnet de monitor o director en el lleure o bé cicle formatiu d’animació socio-cultural).
– un responsable de tota l’activitat que coordina l’equip de dirigents i garanteix el compliment de la normativa, que ha de ser titulat com a monitor o tenir el cicle formatiu en animació sòciocultural en el cas d’activitats amb menys de 25 menors, i a partir d’aquesta xifra la titulació exigida és director en el lleure.
– Tenir un projecte educatiu de l’activitat, amb objectius i horaris.
– Disposar d’una assegurança de d’accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital determinat per accidents.
– Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps lliure.
– Notificar l’activitat a la Generalitat de Catalunya.
– Tenir tota la documentació que especifica el Decret disponible en regla i disponible el moment de rebre la visita de seguiment del Consell Comarcal o bé de la Direcció General de Joventut.

Visites als casals

Les activitats més sol·licitades per les famílies són els casals de vacances i les colònies. Durant aquestes dues primeres setmanes d’estiu, el Consell Comarcal del Tarragonès ha realitzat ja un total de 31 visites a casals del total de 57 notificats fins ara, pel que les visites es continuaran fent durant tot l’estiu.

Una de les activitats que el president del Consell Comarcal del Tarragonès ha volgut visitar ha estat el Megastiu de Vila-seca, ja que és un dels casals de la comarca que compta amb més participació. La promou l’Ajuntament de Vila-seca i es du a terme al Col·legi Públic Mestral, amb 207 participants d’edats compreses entre els 3 i els 11 anys durant aquesta primera quinzena. A partir dels 12 anys i fins als 17 els joves canvien d’ubicació i participen de l’Extiu Extrem, un conjunt d’activitats que compta aquesta quinzena amb 49 inscrits.

Durant la visita, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Frederic Adan, hi ha acudit amb el Tinent Alcalde de Vila-seca, Josep Toquero, i el Regidor de Joventut, Francisco Almazan. Allí, acompanyats per Jesús Sesé, Coordinador de Projectes de la Fundació Privada “En Xarxa”, han supervisat algunes de les activitats que desenvolupen els nens i nenes i joves, i han participat en els seus jocs, tot interessant-se personalment pel seu nivell de satisfacció.

Tanmateix, també han animat l’equip tècnic i monitors, posant al seu servei qualsevol acció de suport que puguin necessitar del Consell Comarcal o de l’Ajuntament.

Aquestes activitats són també una porta oberta a la participació d’aquells joves amb inquietuts que volen col·laborar amb les associacions i entitats, per tal de dinamitzar la vida dels municipis. A més a més són moltes les persones que mostren el seu interès per realitzar les pràctiques dels cursos d’educació en el lleure en aquestes activitats.

Des del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès no tan sols es realitzen les visites de seguiment per garantir el compliment de la garantia, sinó que també s’ofereix assessorament durant l’organització de les activitats per tal de facilitar el compliment d’aquest decret, així com es faciliten models de documentació.