.

El president del Consell Comarcal, Frederic Adan, junt al responsable de Cultura, Antoni Virgili

Suggerit per alguns municipis del Tarragonès, el Consell Comarcal ha creat la Concessió de Distincions de Mèrit de Serveis Distingits, unes distincions amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

Aquest tipus de distincions, que són habituals en determinats municipis grans, generalment no es realitzen en àmbits més petits degut a les limitacions pròpies de l’activitat general.

És per això que el ple del Consell Comarcal ha aprovat unes bases per tal que, els municipis del Tarragonès, a proposta del Ple de l’Ajuntament puguin presentar unes propostes en les que s’expressin els fets o circumstàncies que hagin d’ésser objecte de l’expedient, la persona o entitat que hagi d’ésser guardonada.

La convocatòria és oberta a tots els ajuntaments del Tarragonès que hi vulguin participar, però amb la limitació de proposar un sol candidat per municipi.

La distinció consisteix en un diploma de mèrit de serveis distingits prestats a favor dels municipis del Tarragonès o de la seva comarca, on hi figurarà el nom de la persona o entitat a la qual s’hagi concedit la distinció i la data de l’acord del seu atorgament.

Frederic Adan, president del Consell Comarcal del Tarragonès, va declarar que amb aquests reconeixements s’obre la possibilitat que entitats o persones particulars que treballen intensament a favor dels municipis més petits (tot i que la proposta és oberta a tots els municipis) puguin rebre un reconeixement, canalitzat a través de l’ens comarcal.