.

.

TOTS 21

L’Oficina Virtual del Tarragonès permet fer, a través d’Internet, tramitacions oficials, consultes, o informar-se sobre la relació d’una persona amb el Consell Comarcal del Tarragonès. És una manera d’agilitzar els tràmits doncs representa un estalvi de temps i desplaçaments, ja que no cal que ens personem a les oficines comarcals. L’Oficina Virtual està oberta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Utilitzar aquesta modalitat és tant segur i veraç com en l’atenció personal: per fer tràmits virtuals ens cal un identificador digital que garanteixi la nostra identitat a Internet i asseguri la integritat i confidencialitat.

Aquest servei és un canal paral·lel al presencial. Des del Consell Comarcal, juntament amb la Diputació de Tarragona i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, es treballa per ampliar progressivament els serveis que es poden oferir a través de l’Oficina Virtual. Uns serveis que creixeran també gràcies a la interconnexió de les diferents administracions.

Alguns dels tràmits que pots fer telemàticament són:
Instància genèrica
Accedir a una notificació electrònica
Presentació de factures electròniques
Sol·licitud d’accés a la informació pública

També s’hi poden dur a terme tràmits del Departament d’Ensenyament i d’altres que es poden trobar al catàleg de tràmits electrònics del Consell Comarcal del Tarragonès.

A més, a la seu electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès, també es pot accedir a:
Validació de documents electrònics
Perfil del Contractant
Oferta pública d’ocupació
Calendari dies inhàbils
Tauler d’edictes
Normativa

Altres tràmits i gestions que es poden fer en aquest nou apartat són: saber com obtenir l’identificador digital d’idCAT mòbil; com recollir una notificació; com presentar una oferta amb sobre digital; o com presentar una oferta per presentació telemàtica d’ofertes, entre altres.

Es pot consultar aquest nou apartat a través d’aquest enllaç.