.

Vista de la planta Ercros de Vila-seca. Foto: Ercros

El 2017 no es va produir cap accident laboral entre el personal del complex d’industrial de Tarragona d’Ercros, fet que li va valer el Premi Seguretat Plus 2017 atorgat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique). Aquest guardó reconeix aquells centres de producció de la indústria química de més de 300 treballadors que durant l’any anterior han obtingut un índex de freqüència igual a ‘zero’; és a dir que no han patit cap accident laboral amb baixa entre el personal propi. També va rebre el Premi Seguretat Feique, destinat a aquelles empreses amb un índex de freqüència general “0”.

Així mateix, el complex de Tarragona ha reduït el seu índex d’emissions un 10,5% respecte de l’any anterior i un 18% respecte de la mitjana dels últims cinc anys; aquest índex mesura la quantitat de substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats, i és un bon reflex del compromís de la companyia per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

El complex industrial de Tarragona d’Ercros -format per les fàbriques de Vila-seca I, Vila-seca II i Tarragona- pertany a la divisió de derivats del clor. La fàbrica de Vila-seca I produeix clor, sosa càustica i els seus derivats inorgànics, amb aplicacions en els sectors tèxtil, alimentari, dels detergents, agrícola i paperer. El centre de Vila-seca II es dedica a la producció de PVC, que en el procés de fabricació consumeix part del clor produït a Vila-seca I. Per la seva banda el centre de Tarragona es dedica a subministrar serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona.

Des de fa més de 10 anys, el complex de Tarragona està inscrit en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Així mateix, té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient segons la norma ISO 14001:2015; de la gestió energètica segons la norma ISO 50001:2011; de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015; i de la prevenció segons la norma OHSAS 18001:2007.