.

.

TOTS 21

La TIAP vol analitzar i fer propostes per exigir el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les infermeresles aturades cardíaques es produeixen a la via pública, en la comunitat, i no pas dins d’espais sanitaris

La TIAP vol analitzar i fer propostes per exigir el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les infermeres

La TIAP s’ha creat per aglutinar el malestar, neguit i desafecció que viuen les infermeres d’Atenció Primària de Salut, i ha estat impulsada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Tarragona (CODITA), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Altres entitats n’estan estudiant la seva adhesió.

Aquestes demandes i neguit expressades per les infermeres sorgeixen a partir de les propostes de transformació de l’Atenció Primària de l’ENAPISC; entre els temes que més preocupen: el reconeixement de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària i el valor afegit que pot aportar a l’atenció primària, o el ple desenvolupament de les competències de les infermeres, especialment les vinculades a l’atenció longitudinal en totes les etapes de la vida.

La TIAP vol analitzar i fer propostes per exigir el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les infermeres, que són peces clau per resoldre problemes i situacions de salut i de malaltia, des d’una perspectiva  individual, familiar i comunitària. Per això, entre d’altres temes, s’analitzarà: el nombre d’infermeres necessàries en base a les necessitats de les persones i les característiques sanitàries, socials, econòmiques i de l’entorn, i les innovacions digitals que cal aplicar i com afecten ja en la provisió dels serveis, sobretot en l’entorn domiciliari i en les cures en l’entorn comunitari.

En definitiva, la TIAP pretén esdevenir un espai permanent comú on, a través de convocatòries presencials o digitals, s’intentaran canalitzar iniciatives, propostes, suggeriments, innovacions per trobar les millors estratègies i els més grans consensos possibles en  l’atenció familiar i comunitària que  les infermeres  del  nostre país han d’oferir als ciutadans.

CODITA

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona reuneix més de 4.000 professionals, i compta amb seus a  Tarragona i Tortosa. El Col·legi ofereix serveis de tota mena i fa una defensa activa de l’excel·lència sanitària a Catalunya. Igualment, mira de respondre a les expectatives de progrés i innovació d’una professió que cerca la millora continuada i és clau per a la salut de la ciutadania del nostre país.

Més informacio CODITA