.

.

TOTS 21

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) és una de les entitats firmants del pronunciament que acaba de fer la professió en front del Departament de Salut de la Generalitat. Segons ha fet públic en un comunicat de premsa, «es dona el cas que un cop nomenat l’òrgan assessor de la consellera, el món infermer hi té una representació minsa, la qual cosa s’interpreta com un nou greuge entre els molts que pateixen les infermeres, un àmbit dins del món sanitari expert en cures i que sempre treballa al costat del pacient. Al Col·legi en són més de 4.000 les representades».

Per acord de tots els col·legis professionals infermers del territori català, «i de les societats científiques més importants, s’ha emès un comunicat públic i una reflexió en veu alta perquè les autoritats sanitàries en prenguin bona nota. Entre d’altres expressions, aquest document transmet que les infermeres i infermers estem aportant des dels nostres llocs de treball, des de les societats científiques, des dels col·legis professionals coneixements, propostes i solucions que milloren l’atenció a les persones i el seu benestar, i ho fem des de la pràctica, la docència, la recerca i la gestió o des de l’assessorament professional en l’àmbit emergent de les TIC. No es tracta que se’ns pregunti quan l’estratègia, el programa o el que sigui ja ha estat planificada», afirma la nota.

«No podem seguir excloses dels llocs on es prenen les decisions polítiques -continua-, des d’on es planifica i s’avalua. És un error. No volem comprensió, volem que s’acompleixin els compromisos contrets pel Departament de Salut sense els quals no és possible dissenyar un model sanitari públic, universal i just».

«La precarietat dels contractes» així com la «inestabilitat dels mateixos ens fa febles a tots: al col·lectiu per suposat, però també al sistema de salut. Fa que els professionals emmalalteixin». El comunicat, en aquest punt, fa referència a l’estudi ‘Salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya’ realitzat per la Fundació Galatea (2016) on es mostra, entre d’altres indicadors de salut, «que les infermeres i infermers presenten un major risc de desenvolupar problemes de salut mental, un 35,6%, com ara trastorns depressius, afectius, d’angoixa o d’ansietat, molt per sobre d’altres professionals de la salut (18-20%) i de la població general (9,7%). Però també la previsió de jubilació massiva d’infermeres prevista, i la tendència en augment és un fet imminent».

Desencallar el decret català de la prescripció infermera, reconèixer les categories especialistes, acabar amb la situació discriminatòria que pateixen les infermeres a l’hora d’acreditar-se per optar a la docència universitària a l’Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU), reformular la direcció estratègica infermera al Departament de Salut, incorporar una direcció estratègica infermera al CatSalut, recuperar la co-direcció infermera a l’ENAPISC, reactivar immediatament el Consell de la Professió Infermera, reforçar la participació infermera al Consell Assessor de Salut, «són només alguns exemples de qüestions que fa massa temps estan sobre la taula i urgeix resoldre».

En definitiva, el document que signa el Col·legi d’Infermeres de Tarragona junt amb la resta d’entitats, «urgeix a un suport explícit de la Consellera a l’aportació de les infermeres i a una interlocució directa i efectiva. I això inclou tant infermeres als més alts càrrecs amb capacitat de decisió fins a la interlocució directa i efectiva. La història ens demostra que quan es considera al col·lectiu infermer un actiu imprescindible pel sistema i es manté una interlocució efectiva amb qui el representa, tot va bé».