.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu de dues dones amb mascareta. Foto: ACN

Davant l’emergència sanitària, provocada pel coronavirus SARS-COV-2, i l’Estat d’Alarma decretat pel Govern Espanyol per a la gestió d’aquesta crisi, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) ha posat en marxa una campanya informativa amb mesures preventives dirigides a reduir la propagació del Covid-19. Sota el títol “Sigues responsable, queda’t a casa. La teva farmàcia segueix aquí” el COFT s’implica activament en
la contenció del coronavirus i s’adreça a la ciutadania amb un protocol d’actuacions per protegir-se i prevenir la seva transmissió. Alhora, recorda que els professionals farmacèutics són agents de salut pròxims i estan treballant per la salut de la població.

En aquest sentit, el COFT ha impulsat diferents accions amb l’objectiu de reduir les possibilitats de contagi. Així, a més de recomanar les indicacions de les autoritats sanitàries respecte a les mesures de prevenció a través dels seus canals principals, com xarxes socials i pàgina web, la institució ha elaborat un document de
preguntes freqüents (FAQ) que va destinat als professionals farmacèutics i que recull els darrers protocols d’actuacions per a farmacèutics d’oficina de farmàcia. El contingut tracta les pautes d’organització i les recomanacions per minimitzar el risc de contagi en l’atenció als usuaris, com la distància de seguretat, la neteja rutinària per donar garanties sanitàries i les pautes higièniques.

Alhora, el COFT també ha editat un document de FAQ adreçat a la població en general per quan hagin d’anar a la farmàcia. En aquesta peça s’expliquen les mesures que pot aplicar la farmàcia per protegir la salut dels pacients i del propi personal, també es tracten temes, com la demanda de serveis, la dispensació de medicació i l’embaràs i el SARS-COV-2.

Aquest material estarà disponible i accessible a tots els ciutadans a través de la pàgina web del COFT.

El President del COFT, Joaquim Nolla, en nom de tota la institució agraeix “la feina que està fent tot el col·lectiu farmacèutic en aquest complex escenari. Una activitat que s’està desenvolupant amb total professionalitat per part de tots els farmacèutics que exerceixen en qualsevol de les especialitats”. Així mateix, el COFT recorda a la ciutadania no sortir de casa si no és estrictament necessari i manifesta que cal prioritzar les visites a la farmàcia per comprar per urgències medicaments i productes d’higiene.

COFT

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona representa i defensa els interessos generals i professionals dels seus col·legiats vetllant per la bona praxi professional. En l’actualitat aglutina un col·lectiu de més de vuit-cents col·legiats, exercents en els diferents vessants i especialitats de la professió: oficina de farmàcia, analistes, hospitals, ortopèdia, òptica, dermofarmàcia, alimentació, salut pública, indústria, distribució, docència, homeopatia i fitoteràpia.

Com a agents de salut més propers a la població, treballen per fomentar en la societat hàbits saludables, portant a terme accions educatives, campanyes de prevenció de la salut, atenció farmacèutica i consell en l’ús correcte dels medicaments.