.

.

TOTS 21

El CERAP ha fet públic el plec de condicions per adjudicar la creació de la nova pàgina web de l’entitat. En termes generals, l’objectiu és proporcionar la instal·lació i manteniment d’una pàgina web basada en WordPress. Ha de ser fàcilment actualitzable pels usuaris autoritzats del CERAP, i complir els mínims requisits indispensables de seguretat, velocitat, accessibilitat, etc. Cal que sigui basada en plantilles el més estàndards possibles, per minimitzar la feina de manteniment i actualitzacions.

Us en podeu descarregar les bases a http://cerap.cat/agenda02.php?recordID=784&opcio=04

D’altra banda, el CERAP ha convocat el concurs per triar el logotip que serà la imatge del 40è aniversari de l’entitat, que s’escaurà del desembre de 2018 al desembre del 2019. Aquest logotip, que s’ha de fonamentar en l’actual, serà utilitzat en totes aquelles activitats, actes, accions, campanyes, programes, publicacions, elements de difusió, promoció i publicitat que es realitzin per commemorar el 40è aniversari.

En podeu descarregar les bases a http://cerap.cat/agenda02.php?recordID=783&opcio=04