TOTS 21

Entre els dies 27 i 28 de febrer el canvi de freqüències a la Televisió Digital Terrestre (TDT) arriba de nou a la província de Tarragona, on es procedirà a efectuar canvis de canal, de forma directa, a les freqüències d’emissió del múltiple RGE-1, on es deixarà d’emetre al canal 57 per començar a emetre al canal 31. Els centres emissors afectats són els de CABRA CAMP_RTV i PRATDIP_RTV. La població afectada és de 863 habitants.
Al no existir període de simulcast, és urgent contactar amb un instal·lador autoritzat per procedir a adaptar l’antena als nous requisits tècnics, única manera de poder seguir sintonitzant els programes de RTVE abans esmentats.

Què implica el Segon Dividend Digital?

El procés d’alliberament del Segon Dividend Digital no comportarà l’aparició ni desaparició de canals de televisió, simplement es desplacen de freqüència, ni l’obsolescència dels televisors ni dels descodificadors de la TDT. Així mateix, depenent de la seva tipologia, en alguns edificis no serà necessari adaptar les instal·lacions de recepció del senyal de la televisió, és el cas dels municipis de la província de Toledo afectats, mentre que en els que calgui fer-ho la ciutadania no haurà d’assumir cap cost, ja que podrà sol·licitar les ajudes públiques previstes. En qualsevol cas és convenient consultar-ho amb un antenista autoritzat al més aviat possible, per evitar les aglomeracions d’última hora.

No obstant això, independentment del tipus d’equip de recepció de senyal dels edificis, tots els ciutadans i ciutadanes hauran de resintonitzar els seus televisors per poder gaudir de l’oferta completa de la TDT.

Previstes ajudes públiques

El passat 21 de juny es va aprovar per Reial Decret una línia d’ajudes destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva a les edificacions afectades pel Segon Dividend Digital. La quantia de la subvenció oscil·la entre 104,3€ i 677,95€, en funció de la infraestructura prèviament instal·lada a l’edifici.

Les sol·licituds, que gestionarà l’empresa pública Red.es, es podran presentar online fins al 30 de setembre de 2020, després d’haver realitzat prèviament l’adaptació de les instal·lacions de recepció del senyal de la TDT, entre l’1 de juny del 2019 i el 30 de setembre de 2020. Serà necessari presentar la documentació justificativa, com la factura i el butlletí d’instal·lació. Només es podran sol·licitar ajudes per a les actuacions realitzades per empreses inscrites al Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital (SEAD).