.

.

TOTS 21

Un intengrant de la Coral Asociación de Jubilados la Granja. Foto: Romà Rofes / Tarragona21.cat

Un intengrant de la Coral Asociación de Jubilados la Granja. Foto: Romà Rofes / Tarragona21.cat