.

.

TOTS 21

Imatge d'arxiu d'una infermera.

Imatge d’arxiu d’una infermera.

Aquest és un dels resultats d’una enquesta que el Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA) ha passat a les seves més de 4.000 col·legiades. Igualment, fins a un 58.8% de les infermeres tarragonines s’han plantejat treballar en un altre àmbit fora del sistema sanitari.

“Després d’una situació tan complexa com ha estat la pandèmia, ens trobem que un 42.7% de les infermeres es troben estressades, un 37.4% desanimades, un 27.8% frustrades i un 29.7% cremades” relaten  des de CODITA. “aAixò explica també que fins a un 58.8% de les infermeres s’hagi plantejat, en algun moment,  deixar de ser-ho”, afegeixen.

De fet, fins a un 33.5% de les infermeres enquestades expressa que ha necessitat ajuda professional per millorar el seu estat emocional, un 28.9% s’ha hagut de medicar i un 16.9% ha agafat la baixa laboral.

Respecte a les seves preocupacions laborals, un 59.9% es mostra bastant i molt preocupada  per la conciliació laboral, un 84.4 % bastant o molt preocupada per l’augment de la càrrega de treball, un 42.3%  bastant o molt preocupada per l’estabilitat laboral, un 61.4% es mostren bastant o molt preocupades perquè els seus comandaments valorin el seu treball, i un 79.1% es mostra bastant o molt preocupada per les seves condicions laborals.

“La professió infermera és bàsicament femenina, un 91.2% de les enquestades son dones, i no ens sorprèn la seva preocupació per temes com la conciliació laboral, o les seves condicions de feina. Com a CODITA expressem la nostra preocupació davant un col·lectiu que cal cuidar molt millor. Tenim una professió infermera esgotada, cansada i desanimada, i cal posar-hi remei perquè les infermeres som garants de la salut de la ciutadania, tenim un paper destacat en la cura, atenció i acompanyament de la població” expliquen des del Col·legi d’Infermeres de Tarragona, per això conclouen “cal que des de les diferents institucions es prenguin mesures per cuidar millor les infermeres” .

Perfil
Les persones enquestades son dones en un 91.2% dels casos. La franja entre els 36 i els 56 anys és la majoritària, amb un 60.8% de les infermeres. A més, el 54% porta treballant en infermeria entre 16 i 35 anys, un 12.7% menys de 5 anys, un 27.3% entre 5 i 15 anys i només un 6% porta més de 36 anys treballant en la professió.  El 65.6% té contracte fix, un 15% és eventual i un 19.4% interí.

Els àmbits on més infermeres treballen son l’atenció primària, amb un 27% i l’hospitalari amb un 44.3%, mentre que un 9.2% treballa en l’àmbit sociosanitari, un 5.5% en salut mental, un 1.8% en emergències, un 4.4% en l’àmbit laboral, un 1.8% en gestió i un 0.5% en docència, entre d’altres.

Un 69.3% de les infermeres no té especialitat, mentre que un 6.3% son especialistes en familiar i comunitària (atenció primària), un 1.6% son llevadores, un 3.5% infermeres de salut mental, un 6.1% tenen l’especialitat de geriatria, un 3.3% de laboral, un 2.6% de pediatria i un 6.3% es especialista en cures medico-quirúrgiques.