.

.

TOTS 21

Imatge d'arxiu de neteja a la ciutat de Tarragona. Foto: Cedida

Imatge d’arxiu de neteja a la ciutat de Tarragona. Foto: Cedida

Tres de cada quatre ciutadans de Tarragona considera que la ciutat està bruta. En concret, el 46% del tarragonins considera que la ciutat està poc neta i el 29% consideren que no està gens neta, en concret als barris marítims i a la Part Alta. Així ho reflexa l’enquesta d’opinió ciutadana Valora Tarragona.Així, només del 24% dels enquestats considera que està ho està.

El 81% percep majoritàriament que la neteja no és equilibrada en totes les zones de la ciutat, considerant que el Centre i les Urbanitzacions de Llevant serien les més netes i, per contra, que els Barris Marítims seguits de la Part Alta serien les més brutes.

Entre els problemes més esmentats es troben els referents a accions incíviques, seguit de problemes de neteja causats per animals o plagues. No obstant, en aquest segon apartat s’inclou el problema dels excrements de gossos
que també es pot afegir a l’apartat d’incivisme.

A més, la percepció quant al principal responsable de la neteja de la ciutat recau majoritàriament en l’Ajuntament, assignant el segon lloc de responsabilitat a la població en general, seguida de l’hostaleria, de les empreses i indústries i dels comerços.

La mostra de participants a l’enquesta, contestada entre el 12 i el 24 d’abril de 2016, ha estat d’un total de 219 persones de les 321 inscrites inicialment.