.

.

TOTS 21

Els vehicles elèctrics d'Aigües de Reus. Foto: Cedida

Els vehicles elèctrics d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha completat l’electrificació d’un 71% de la seva flota de vehicles, amb la qual cosa ja són 17 els cotxes elèctrics que té en servei alhora que disposa de 22 punts de recàrrega distribuïts en les diferents instal·lacions d’Aigües de Reus. Una inversió que cal emmarcar en les polítiques ambientals que l’empresa impulsa rere la consolidació de la transició energètica i una gestió més eficient del cicle integral de l’aigua.

Dels 17 vehicles ja electrificats, 14 són 100% elèctrics i 3 híbrids, mentre que són 7 els que resten a l’espera de ser-ho. N’hi ha d’altres, en canvi, que a data d’avui encara no disposen d’alternativa elèctrica al mercat, com és el cas dels vehicles d’obra o de tipus industrial (retroexcavadores, camions, etc.).

La incorporació de vehicles elèctrics va començar a fer-se realitat el 2021, en una operació de compra que va comptar amb una subvenció a càrrec del Pla Move. Una línia europea d’ajuts per al foment de la mobilitat eficient i sostenible, que posteriorment ha permès l’adquisició de successives remeses de vehicles.

Mobilitat quotidiana
La majoria dels vehicles elèctrics són furgons i furgonetes que es destinen de manera continuada a la prestació del servei integral d’aigua de la ciutat, a disposició de la reparació d’avaries i guàrdies durant les 24 hores del dia. D’altres (turismes o turismes lleugers) s’utilitzen per a la gestió de comptadors, l’atenció ciutadana, inspeccions i altres contingències.

Pel que fa als punts de recàrrega, se n’han habilitat en quatre emplaçaments  diferents: en el magatzem que l’empresa té al polígon Agro-Reus, a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i a les oficines.

Recàrrega sostenible
En el cas de l’EDAR, els cotxes utilitzen per a la seva recàrrega l’energia elèctrica que genera la pròpia depuradora, en seguiment dels principis més bàsics de l’economia circular. Aquesta recàrrega és possible gràcies a l’energia que resulta de l’aprofitament del biogàs que s’obté dels residus orgànics que, mitjançant el procés de depuració, s’han aconseguit aïllar de l’aigua bruta que arriba a l’estació depuradora a través de la xarxa de clavegueram.

Tot un seguit de mesures de mobilitat i eficiència energètica que tenen com a eix vertebrador la millora de la mobilitat sostenible i el canvi de model de mobilitat urbana, en la línia dels els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal del període 2020-2023, i tot plegat en el marc d’uns requeriments ambientals de la Unió Europea cada cop més exigents i en consonància amb l’Agenda urbana de Catalunya.