.

.

TOTS 21

Entre els voluntaris de Creu Roja, les dones representen gairebé el 60%. Foto: Cedida

Entre els voluntaris de Creu Roja, les dones representen gairebé el 60%. Foto: Cedida

Tot i els avenços aconseguits durant els darrers anys, la realitat mostra com la situació socioeconòmica repercuteix negativament sobre les desigualtats per raó de gènere de manera destacada. La bretxa salarial i de pensions, la violència masclista, la precarització de les condicions laborals i els nivells més alts d’exclusió social entre les dones evidencien que encara cal molta feina per assolir la igualtat real entre homes i dones. 

Bona mostra d’aquestes desigualtats són les dades dels projectes d’intervenció social, d’ocupació i de gent gran de la Creu Roja a la província de Tarragona. De les persones ateses en aquests projectes durant el 2022, un 63% són dones.

Al llarg de l’any 2022, s’han atès 9.744 dones (56% del total) a través dels programes d’extrema vulnerabilitat destinats a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, material escolar o subministraments d’aigua, llum i gas. 

En el cas dels programes de gent gran i en el de persones cuidadores és on hi ha la proporció més alta de dones. Durant el 2022, la Creu Roja ha atès 5.184 dones (el 75% del total) a través de projectes de suport a domicili, envelliment actiu i teleassistència i 130 (un 76% del total) en accions adreçades a persones cuidadores no professionals, com ara grups de suport emocional i formació. 

La desigualtat de gènere existent a nivell social també es reflecteix en els projectes d’ocupació que porta a terme l’entitat, en els quals les dones són també les principals beneficiàries. Durant el 2022, 1.300 dones han participat en programes de la Creu Roja destinats a promoure la capacitació i la inserció laboral, xifra que representa el 67% del total de les persones ateses en aquests projectes. 

Projectes per a dones en situació de vulnerabilitat social
A més dels programes esmentats, la Creu Roja compta amb projectes exclusivament adreçats a dones en dificultat social, en els quals s’han atès 796 usuàries durant el 2022. 

“Les dones que atenem presenten diverses situacions de risc, com ara dificultats econòmiques, discriminació sistematitzada, violència de gènere o exclusió social. Per poder fer front a aquest conjunt de factors es treballa de manera transversal i des de diferents àmbits (atenció a necessitats bàsiques, inclusió, ocupació, formació, assessorament jurídic, acompanyament psicosocial, etc.), amb l’objectiu de potenciar l’autonomia, l’autoestima i el creixement personal de les participants per tal de sortir d’aquesta situació”, explica la responsable provincial dels projectes adreçats a dones de Creu Roja a Tarragona, Míriam Giménez. 

D’altra banda, l’organització també compta amb el servei d’Atenció i Protecció (ATENPRO) de teleassistència mòbil, que permet a les dones víctimes de violència masclista posar-se en contacte amb la Creu Roja de forma immediata si es troben davant d’una situació d’emergència. Durant el 2022, aquest servei ha arribat a un total de 579 dones a les comarques de Tarragona. 

‘Som una, som totes’
Posar sobre la taula que, a més del gènere, existeixen altres factors que entrellaçats solen generar discriminació o privilegi, és l’objectiu de la Creu Roja Joventut en el marc de la commemoració del 8M, Dia Internacional de les Dones, aquest any. 

La discriminació per interseccionalitat de gènere combina un o més factors, com ara l’ètnia, l’edat, la situació econòmica, l’orientació sexual, les discapacitats o l’origen, pels que les dones són posicionades en una situació de desavantatge social. Les característiques pròpies de cada persona poden ser factors limitants que la situen en situació de privilegi o dificultat. 

La discriminació cap a les dones no sempre es produeix de la mateixa manera, ja que depenent del nombre d’aspectes identitaris que es combinin, pot existir una doble o triple (i algunes ocasions més) discriminació, cosa que accentua la seva vulnerabilitat pel fet de ser dona. “La situació de privilegi o desavantatge no és la mateixa en una dona blanca i amb recursos econòmics, que en una dona racialitzada, migrant i sense recursos”, explica la tècnica de Creu Roja Joventut a Tarragona, Lydia Suárez. 

Convidar a la reflexió, al diàleg i destacar els diversos factors que travessen a les dones des que neixen, són els objectius de la campanya ‘Som una, som totes’, que aquest 8M presenta la Creu Roja Joventut. Mitjançant aquesta iniciativa el voluntariat de Creu Roja Joventut visibilitzarà a través de jocs participatius què és la interseccionalitat de gènere, reivindicant la necessitat d’aconseguir una igualtat plena entre homes i dones. 

Es realitzaran accions de carrer obertes a tothom a diversos punts del territori. El dimecres 8 de març a Tarragona, a la Pl. Corsini (de 10 a 13h), i al Priorat, a la seu de la Creu Roja (de 10:30h a 12:30), i el dissabte 11 de març a Móra d’Ebre, a la seu de Creu Roja (de 10h a 13h). 

En matèria de sensibilització sobre de gènere i feminisme, la Creu Roja Joventut ha arribat a més de 350 infants i joves de la província a través de tallers impartits en centres educatius durant el 2022. 

Tota aquesta activitat i atenció no seria possible sense el suport del voluntariat, del qual formen part 1.709 dones, que representen un 59% del total de persones voluntàries de la Creu Roja a la demarcació de Tarragona.